جديدترين قيمت خريد وفروش سيم کارت در بازار تهران

در اين بخش ميتوانيد در مورد سرويسهاي مخابراتي و امكانات جانبي بحث و تبادل نظر كنيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

جديدترين قيمت خريد وفروش سيم کارت در بازار تهران

پست توسط DJ.HAMED »

جديدترين قيمت خريد وفروش گوشي در بازار تهران ( قيمت ها به هزار تومان)

خرید ------------------------------------------------------- فروش

سیم کارت صفر ارتباطات سیار

سیم کارت کد 2 470 ---------------------- 485
سیم کارت کد 3 400 ---------------------- 410
سیم کارت کد 4 310 ---------------------- 320
سیم کارت کد 5 325 ---------------------- 335
سیم کارت کد 6 325 ---------------------- 335
سیم کارت کد 7 305 ---------------------- 315

سیم کارت کارکرده ارتباطات سیار
سیم کارت کد 1 470 ---------------------- 485
سیم کارت کد 2 380 ---------------------- 395
سیم کارت کد 3 325 ---------------------- 335
سیم کارت کد 4 270 ---------------------- 280
سیم کارت کد 5 270 ---------------------- 280
سیم کارت کد 6 270 ---------------------- 280
سیم کارت کد 7 270 ---------------------- 280

سیم کارت اعتباری تالیا
سیم کارت صفر 50 ---------------------- 60
سیم کارت کارکرده 40 ---------------------- 50

سیم کارت ثابت ایرانسل
سیم کارت صفر 150 ---------------------- 150
سیم کارت کارکرده 80 ---------------------- 120

سیم کارت اعتباری ایرانسل
سیم کارت صفر 29 ---------------------- 29
سیم کارت کارکرده 10 ---------------------- 25
سیم کارت ایرانسل (ثابت ) 140 ---------------------- 150
سیم کارت ایرانسل (اعتباری) 25 ---------------------- 29
سیم کارت تالیا صفر 50 ---------------------- 60
سیم کارت تالیا کارکرده 40 ---------------------- 50
****************************************

*ببخشید من یه تاپیک جامع درباره ی این موضوع زده بودم ولی هر چی گشتم نیست اگه دیدید حتام اینو ادغام کنید.*
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

بهای سیم کارت در نقاط مختلف شهر تهران

پست توسط DJ.HAMED »

بهای خرید و فروش سیم کارت های اپراتور اول ، تالیا و ایرانسل در نقاط شمال ، جنوب ، غرب ، شرق و مرکز تهران

شمال تهران
تصویر

جنوب تهران
تصویر

غرب تهران
تصویر

شرق تهران
تصویر

مرکز تهران
تصویر
------------------------------

*دوستان چه را تهران هر جاییش یه قیمت داره؟*
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

میانگین قیمت سیمکارت در روز شنبه

پست توسط DJ.HAMED »

میانگین قیمت سیمکارت در پنج منطقه شمال ، جنوب ، شرق ، غرب و مرکز تهران ، روز شنبه

(قیمت ها به تومان است)
تصویر
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و سوم خرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و سوم خرداد 1386
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
پایگاه تلفن همراه ایران- قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 505هزار تومان، کد سه،430 هزار تومان ، کد چهار360 هزار تومان ،کد پنج 380هزار تومان، کد شش به قیمت 365 هزار تومان و کد هفت به قیمت345 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 310 هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش نیز 365 هزارتومان و کد هفت به قیمت305 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 485هزار تومان ، کد سه 420هزار تومان ،کد چهار 350هزار تومان، کد پنج370 هزار تومان و کد شش350هزار تومان، کد هفت به قیمت340 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 350هزار تومان ، کد چهار 300 هزار تومان ، کد پنج 320 تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 345 هزار تومان ، کد پنج360 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت330 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 505هزار تومان ، با کد سه 420هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، کد پنج 370هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 345هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو425هزار تومان ، کد سه 355 هزار تومان کد چهار 305هزار تومان ، کد پنج 305هزار تومان ،کد شش 305هزار تومان ، کد هفت به قیمت305 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65 و 35 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.

*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 485هزار تومان ، با کد سه 420هزار تومان ، کد چهار 340 هزار تومان ، با کد پنج 340هزار تومان ، کد شش 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت340 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک520هزار تومان ، کد دو 415 هزار تومان ، کد سه 360هزار تومان ، کد چهار300هزار تومان ، کد پنج 310 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و ششم خرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
پایگاه تلفن همراه ایران- قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 515هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار360 هزار تومان ،کد پنج 380هزار تومان، کد شش به قیمت 370 هزار تومان و کد هفت به قیمت 345 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 500 هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 310 هزار تومان، کد پنج 325 هزار تومان ، کد شش نیز 315 هزارتومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 485هزار تومان ، کد سه 430هزار تومان ،کد چهار 355هزار تومان، کد پنج 365 هزار تومان و کد شش355هزار تومان، کد هفت به قیمت350 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 370هزار تومان ، کد چهار 310 هزار تومان ، کد پنج 325 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 505هزار تومان ، با کد سه 420هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، کد پنج 370هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 345هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو425هزار تومان ، کد سه 355 هزار تومان کد چهار 305هزار تومان ، کد پنج 305هزار تومان ،کد شش 305هزار تومان ، کد هفت به قیمت305 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65 و 35 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.

*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 500هزار تومان ، کد سه 420هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ، با کد پنج 370هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت350 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک520هزار تومان ، کد دو 415 هزار تومان ، کد سه 365هزار تومان ، کد چهار325هزار تومان ، کد پنج 325 هزار تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت315 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت (0912) در جنوب تهران کاهش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

قیمت سیم کارت اپراتور اول، شرکت ارتباطات سیار (0912) روز یک شنبه در بازار جنوب تهران 10 هزار ریال کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، به نقل از برخی فروشندگان، خبر منتشر شده مبنی بر کاهش قیمت واگذاری تلفن همراه در برخی روزنامه ها باعث کاهش قیمت این کالا در بازار آزاد شده است.
آنان همچنین ، رکود بازار و کاهش تقاضای سیم کارت را دلیل دیگری بر پایین آمدن قیمت آن در نخستین روزهای هفته جاری می دانند.
سیم کارت صفر کدهای دو، سه، چهار، پنج، شش ، هفت و هشت به ترتیب به بهای چهار میلیون و 800 هزار ریال ، چهار میلیون و 300 هزار، سه میلیون و 550 هزار ، سه میلیون و 400 هزار، سه میلیون و 300 هزار ، سه میلیون و 400 هزار و دو میلیون و 900 هزار ریال خریداری می شود.
سیم کارت کدهای فوق 100 تا 200 هزار ریال گرانتر از قیمت خرید در بازار به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و هفتم خرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
پایگاه تلفن همراه ایران- قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 515هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار360 هزار تومان ،کد پنج 380هزار تومان، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت 345 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 500 هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 310 هزار تومان، کد پنج 325 هزار تومان ، کد شش نیز 315 هزارتومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 495هزار تومان ، کد سه 440هزار تومان ،کد چهار 365هزار تومان، کد پنج 350 هزار تومان و کد شش340هزار تومان، کد هفت 350 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 500هزار تومان ، کد دو 425هزار تومان ، کد سه 370هزار تومان ، کد چهار 320 هزار تومان ، کد پنج 330 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت 335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 505هزار تومان ، با کد سه 430هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ، کد پنج 380هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت 340هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان کد چهار 320هزار تومان ، کد پنج 320هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.

*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 520هزار تومان ، کد سه 440هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، با کد پنج 400هزار تومان ، کد شش 380 هزار تومان ، کد هفت 330 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت افزایش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
قیمت سیم کارت صفر و کارکرده شرکت ارتباطات سیار،اپراتور اول امروز(سه شنبه) در بازار شمال،جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران 150 تا 200 هزار ر ریال افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران به نقل از فروشندگان سیم کارت ، کاهش تقاضا و عرضه را دلیل اصلی افزایش قیمت سیم کارت کد های صفر و کارکرده اپراتور اول دانستند.
سیم کارت صفر کدهای دو، سه، چهار،پنج،شش،هفت و هشت به ترتیب به بهای چهار میلیون و850 هزار ریال، چهار میلیون و 150 هزار، سه میلیون و 450 هزار، سه میلیون و 650 هزار، سه میلیون و 550 هزار، سه میلیون و 300 هزار و دو میلیون و 900 هزار ریال خریداری می شود و با افزایش 100 تا 200 هزار ریالی به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت های اپراتور اول در شرق تهران افزایش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
قیمت سیم کارت تمامی کدهای اپراتور اول، شرکت ارتباطات سیار (0912) روز گذشته (يكشنبه) در بازار شرق تهران با افزایش 100 هزار ریالی مواجه شد.
به گزارش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، کدهای اپراتور اول با افزایشی بین 100 تا 200 هزار ریال به فروش می رسد.
سیم کارت صفر کدهای دو، سه، چهار، پنج، شش ، هفت و هشت به ترتیب به بهای چهار میلیون و 900 هزار ریال ، چهار میلیون و 200 هزار، سه میلیون و 550 هزار ، سه میلیون و 700 هزار، سه میلیون و 600 هزار ، سه میلیون و 400 هزار و دو میلیون و 800 هزار ریال به فروش می رسد.
قیمت سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا نیز در این منطقه با افزایش 100 هزار ریالی روبرو شد.
برخی از فروشندگان علت این افزایش قیمت را کمبود خرید و فروش این سیم کارت و آنتن دهی بهتر این شرکت نسبت به ایرانسل دانستند.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

نگاهی به میانگین قیمت سیم کارت در بازار تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز - میانگین قيمت انواع سیم کارت ثابت و اعتباری ، امروز ( چهارشنبه ) در مناطق شمال ، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران نسبت به روز های پیش ثابت بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران به نقل از برخی فروشندگان در بازار تهران ، کاهش میزان خرید و فروش سیم کارت شرکت ارتباطات سیار "اپراتور دولتی تلفن همراه "، ثبات قیمت سیم کارت ها را درپی داشته است.
این در حالی است که قیمت سیم کارت اپراتور اول در طول هفته گذشته روند صعودی داشت.
قیمت سیم کارت های اعتباری تالیا و ایرانسل نیز نسبت به روزهای پیش تغییری نکرده است.
بنابراین گزارش ، بهای خرید سیم کارت های صفر کدهای دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش ، هفت ، هشت و اعتباری کد 9 اپراتور اول به ترتیب چهار میلیون 850 هزار ریال، چهار میلیون و 100 هزار ، سه میلیون و 500 هزار ، سه میلیون و 600هزار ، سه میلیون و 600هزار ،سه میلیون و 350 هزار ، دو میلیون و 800 هزار و 370هزار ریال بوده است.
بهای فروش این سیم کارت ها نیر به ترتیب پنج میلیون ریال ، چهار میلیون و 200 هزار ،سه میلیون و 600هزار ، سه میلیون و 700هزار ، سه میلیون و 700هزار ، سه میلیون و 450 هزار، و دومیلیون و 900هزار و 450 هزار ریال به فروش رسید.
بهای خرید سیم کارت های کارکرده کدهای یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش ، هفت و اعتباری کد 9به ترتیب پنج میلیون ریال، چهار میلیون ، سه میلیون و 500 هزار ، سه میلیون ، سه میلیون و 50 هزار ، سه میلیون ، سه میلیون و 350هزار ریال بوده است.
و بهای فروش آن نیز به ترتیب پنج میلیون و 200 هزار ریال ، چهار میلیون و 100هزار ، سه میلیون
و 600هزار ، سه میلیون و100هزار ، سه میلیون و150هزار ، سه میلیون و 100هزار و 450هزار ریال
بوده است .
بهای خرید سیم کارت صفر اعتباری تالیا 500 هزار ریال و بهای فروش آن 600هزار ریال بوده است.
سیم کارت کارکرده این شرکت نیز 300هزار ریال خریداری و 400 هزار ریال به فروش می رسد.
بهای فروش سیم کارت اعتباری ایرانسل 0 29 هزار ریال و ثابت ایرانسل یک میلیون و 500 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، 30 خرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز - * قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 520هزار تومان، کد سه425 هزار تومان ، کد چهار365 هزار تومان ،کد پنج 385هزار تومان، کد شش به قیمت 375 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 350 هزار تومان و کد هشت 305 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 505 هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 365 هزار تومان ،با کد چهار 315 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 320 هزارتومان و کد هفت به قیمت315 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 495هزار تومان ، کد سه 440هزار تومان ،کد چهار 365هزار تومان، کد پنج 350 هزار تومان و کد شش340هزار تومان، کد هفت به قیمت350 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 500هزار تومان ، کد دو 425هزار تومان ، کد سه 370هزار تومان ، کد چهار 320 هزار تومان ، کد پنج 330 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 505هزار تومان ، با کد سه 430هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ، کد پنج 380هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان کد چهار 320هزار تومان ، کد پنج 320هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 520هزار تومان ، کد سه 440هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، با کد پنج 400هزار تومان ، کد شش 380 هزار تومان ، کد هفت به قیمت330 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در جنوب و شمال تهران کاهش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

موبایل نیوز - قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور اول امروز(شنبه) در بازار تهران با کاهش 150 تا 200 هزار ریالی روبرو شده است.
به گزار ش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، برخی از فعالان بازار سیم کارت انتشار اخبار مربوط به دور جدید ثبت نام سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار را اصلی ترین دلیل کاهش قیمت سیم کارت های این شرکت در بازار دانستند.
شرکت ارتباطات سیار زمان دقیق دو ر جدید ثبت نام سیم کارت این اپراتور را 23 تیرماه سال جاری اعلام کرد.
فروشنگان سیم کارت در بازار جنوب و شمال تهران می افزایند : با انتشار این اخبار، جو روانی منفی برای خرید سیم کارت های این شرکت در بازار آزاد ایجاد شده است و فروشندگان برای فروش بیشتر، مجبور به کاهش قیمت هستند.
آنان پیش بینی می کنند که قیمت سیم کارت ها ی اپراتور اول در روزهای نزدیک به آغاز دور جدید ثبت نام با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد.
یکی از فروشندگان که خود را "علی پاینده " معرفی کرد ، به خبرنگار ما گفت که کاهش قیمت سیم کارت اپراتور با پایان یافتن ثبت نام دوباره بخشی از کاهش قیمت را جبران کرده و ثبات بیشتری پیدا می کند.
ارسال پست

بازگشت به “خدمات و سرويسهاي مخابراتي”