جديدترين قيمت خريد وفروش سيم کارت در بازار تهران

در اين بخش ميتوانيد در مورد سرويسهاي مخابراتي و امكانات جانبي بحث و تبادل نظر كنيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، دوم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
ایران موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 505 هزار تومان، کد سه410 هزار تومان ، کد چهار340 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 490 هزار تومان ، کد دو 395 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 325 هزارتومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 505هزار تومان ، کد سه 490هزار تومان ،کد چهار 360هزار تومان، کد پنج 350 هزار تومان و کد شش340هزار تومان، کد هفت به قیمت350 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 480هزار تومان ، کد دو 410هزار تومان ، کد سه 360هزار تومان ، کد چهار 310 هزار تومان ، کد پنج 330 تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 505هزار تومان ، با کد سه 430هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ، کد پنج 380هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان کد چهار 320هزار تومان ، کد پنج 320هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 520هزار تومان ، کد سه 440هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، با کد پنج 400هزار تومان ، کد شش 380 هزار تومان ، کد هفت به قیمت330 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

ثبات قیمت سیم کارت در شرق، غرب و مرکز تهران

پست توسط DJ.HAMED »

قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور اول امروز (شنبه) در بازارهای شرق ، غرب و مرکز تهران از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، ثبات قیمت در این مناطق از چندی پیش شروع شده بود هم چنان ادامه دارد.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز،غرب و شرق تهران با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان بوده است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
این در حالی است که در بازار جنوب و شمال تهران قیمت سیم کارت های این شرکت به دلیل انتشار اخبار مربوط به آغاز دور جدید ثبت نام 150 تا 200 هزار ریال کاهش پیدا کرده است.
شرکت ارتباطات سیار اعلام کر د که دور جدید ثبت نام سیم کارت اپراتور اول از 23 تیرماه سال جاری آغاز می شود.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

رکود نسبی بازار سیم کارت(0912) در شرق و جنوب تهران

پست توسط DJ.HAMED »

موبایل نیوز- بازار خرید و فروش سیم کارت شرکت ارتباطات سیار ، اپراتور اول امروز ( یکشنبه ) در مناطق شرق و جنوب تهران با رکود نسبی روبرو بوده است.
به گزار ش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، برخی از فعالان بازار سیم کارت ، انتشار اخباری در باره دور جدید ثبت نام سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار را اصلی ترین دلیل رکود خریو فروش الین کالا در بازار عنوان می کنند.
قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور اول در بازارشرق و جنوب تهران با کاهش 50 تا 100 هزار ریالی مواجه شد.
آنان می افزایند: رکود و جو روانی منفی که برای خرید سیم کارت های این شرکت در بازار آزاد ایجاد شده است، فروشندگان را واداشته تا با قیمت ارزانتر این کالا را به مردم عرضه کنند.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

خرید و فروش سیم کارت های تالیا و ایرانسل رونق گرفت

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز- استقبال کاربران از سیم کارت های تالیا و اپراتور دوم، ایرانسل امروز(یک شنبه) افزایش داشته و بازار خرید و فروش در بازار تهران رونق یافته است.
به گزار ش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران به نقل از برخی فرشندگان، انتشار اخبار در باره دور جدید ثبت نام سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار، اپراتور اول را اصلی ترین دلیل فعال شدن بازار فروش سیم کارت های تالیا و ایرانسل بوده است.
سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب به بهای 650 هزار ریال و 350 هزار ریال در بازار تهران به فروش می رسد.
سیم کارت صفر اعتباری و ثابت ایرانسل نیز به ترتیب به بهای 290 هزار ریال و 150 هزار ریال به فروش می رسد.
فعالان سیم کارت در بازار می گویند که قیمت سیم کارت ها ی اپراتور اول 50 تا 100هزار ریال کاهش داشته است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، سوم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 505 هزار تومان، کد سه410 هزار تومان ، کد چهار340 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 490 هزار تومان ، کد دو 395 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 325 هزارتومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 500هزار تومان ، کد سه 425 هزار تومان ،کد چهار 355هزار تومان، کد پنج 370 هزار تومان و کد شش355هزار تومان، کد هفت به قیمت340 هزار تومان و کد هشت 290 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 480هزار تومان ، کد دو 410هزار تومان ، کد سه 360هزار تومان ، کد چهار 310 هزار تومان ، کد پنج 330 تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 505هزار تومان ، با کد سه 430هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ، کد پنج 380هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان کد چهار 320هزار تومان ، کد پنج 320هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.

*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 520هزار تومان ، کد سه 440هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، با کد پنج 400هزار تومان ، کد شش 380 هزار تومان ، کد هفت به قیمت330 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، چهارم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
پایگاه تلفن همراه ایران- قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 505 هزار تومان، کد سه410 هزار تومان ، کد چهار340 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 490 هزار تومان ، کد دو 395 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 325 هزارتومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 510هزار تومان ، کد سه 435 هزار تومان ،کد چهار 345هزار تومان، کد پنج 385 هزار تومان و کد شش365هزار تومان، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 495هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 370هزار تومان ، کد چهار 320 هزار تومان ، کد پنج 345 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 505هزار تومان ، با کد سه 430هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ، کد پنج 380هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان کد چهار 320هزار تومان ، کد پنج 320هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 520هزار تومان ، کد سه 440هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، با کد پنج 400هزار تومان ، کد شش 380 هزار تومان ، کد هفت به قیمت330 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، پنجم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
ایران موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 505 هزار تومان، کد سه410 هزار تومان ، کد چهار340 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 490 هزار تومان ، کد دو 395 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 325 هزارتومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 510هزار تومان ، کد سه 435 هزار تومان ،کد چهار 345هزار تومان، کد پنج 385 هزار تومان و کد شش365هزار تومان، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 495هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 370هزار تومان ، کد چهار 320 هزار تومان ، کد پنج 345 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 505هزار تومان ، با کد سه 430هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ، کد پنج 380هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان کد چهار 320هزار تومان ، کد پنج 320هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 520هزار تومان ، کد سه 440هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، با کد پنج 400هزار تومان ، کد شش 380 هزار تومان ، کد هفت به قیمت330 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، ششم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهرا ن
موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 505 هزار تومان، کد سه410 هزار تومان ، کد چهار340 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 490 هزار تومان ، کد دو 395 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 325 هزارتومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 510هزار تومان ، کد سه 435 هزار تومان ،کد چهار 345هزار تومان، کد پنج 385 هزار تومان و کد شش365هزار تومان، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 495هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 370هزار تومان ، کد چهار 320 هزار تومان ، کد پنج 345 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 500هزار تومان ، با کد سه 425هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، کد پنج 375هزار تومان ، کد شش 365 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 335هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 515هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 355 هزار تومان کد چهار 315هزار تومان ، کد پنج 315هزار تومان ،کد شش 305هزار تومان ، کد هفت به قیمت295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 520هزار تومان ، کد سه 440هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، با کد پنج 400هزار تومان ، کد شش 380 هزار تومان ، کد هفت به قیمت330 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت اپراتور اول در غرب تهران افزایش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

موبایل نیوز- قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور اول امروز( چهار شنبه) نسبت به روز گذشته در غرب تهران با افزایش 50 هزار ریالی روبرو شد.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران به نقل از برخی فروشنگان ، قیمت سیم کارت اپراتور اول به دلیل رکود خرید و فروش از هفته پیش با ثبات نسبی روبرو شد.
آنان افزودند که شمار خریداران سیم کارت در این منطقه امروز تا حدودی افزایش یافته بود و این امر موجب بالا رفتن قیمت این کالا شد.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد 2 پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 400 هزار ، کد 4 سه میلیون و 600هزار ، کد5 چهار میلیون ، کد 6سه میلیون و 800 هزار ، کد 7 سه میلیون و 300 هزار و کد 8 سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد 1 پنج میلیون و 100 هزار ریال ، کد 2
چهارمیلیون و 50 هزار ، کد 3 سه میلیون 300 هزار ، کد 4 سه میلیون 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 400 هزار ، کد 6 سه میلیون و 100 هزار و کد هفت سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 400 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

رکود نسبی بازار سیم کارت (0912) در چهار منطقه تهران

موبایل نیوز- قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور اول به دلیل رکود نسبی بازار امروز( چهار شنبه) در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران نسبت به روزهای پیش هیچ تغییری نداشته است.
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، فعالان بازار انتشار اخبار در باره دور جدید ثبت نام سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار، کاهش خرید و فروش و جو روانی منفی برای خرید سیم کارت های این شرکت دلیل اصلی ثبات قیمت سیم کارت در بازار ذکر کرده اند.
آنان می افزایند : رکود بازار سیم کارت اپراتور اول در این مناطق از یک هفته پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد.
میانگین قیمت سیم کارت صفر درچهار منقطه( شمال، جنوب،شرق و مرکز تهران) با کد 2 چهار میلیون و 950 هزارریال، کد 3 چهار میلیون و 150 هزار ، کد 4 سه میلیون و 550 هزار، کد 5 سه میلیون و 600 هزار، کد 6سه میلیون و 600 هزار، کد 7 سه میلیون و 400 هزار و کد 8 دو میلیون و 900 هزار ریال به فروش می رسد.
سیم کارت کارکرده کدهای 1 به بهای پنج میلیون و 100 هزار ریال،کد 2 چهار میلیون و 50 هزار ریال، کد 3 سه میلیون و 500 هزار، کد 4 سه میلیون و 50 هزار، کد 5 سه میلیون و 100 هزار و کد 6 سه میلیون و 50 هزار و کد 7 سه میلیون ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

بازار سیم کارت در هفته ای که گذشت

پست توسط DJ.HAMED »

موبایل نیوز- بازار خرید و فروش سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور اول در هفته ی جاری به گفته فروشندگان در مناطق شرق، غرب و مرکز تهران با نوسان و رکود روبرو بوده است.
به گزار ش روز پنجشنبه خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، برخی از فعالان بازار سیم کارت انتشار اخبار مربوط به دور جدید ثبت نام سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار را اصلی ترین دلیل کاهش قیمت سیم کارت های کارکرده این شرکت در این مناطق دانستند.
در اواسط هفته قیمت سیم کارت صفر و کارکرده این اپراتور با کاهش 200 هزار ریالی روبرو شد.
شرکت ارتباطات سیار زمان دقیق دور جدید ثبت نام سیم کارت این اپراتور را 23 تیرماه سال جاری اعلام کرد.
قیمت فروش سیم کارت صفر اپراتور اول تلفن همراه در بازار جنوب و شرق تهران با کد (2 )پنج میلیون ریال ، کد (3 ) چهار میلیون و 200 هزار ریال ، کد ( 4 )سه میلیون و 50 5 هزار ، کد ( 5) سه میلیون و 650 هزار ، کد (6 ) سه میلیو ن و 500 هزار ، کد (7) سه میلیون و 350 هزار و کد ( 8) سه میلیون ریال بوده است .
این درحالی است که قیمت سیم کارت اپراتور اول در جنوب تهران 100 هزار ریال افزایش داشته و نبود سیم کارت صفر و کارکرده در این منطقه دلیل بالا رفتن قیمت ذکر شده است.
رکود خریدو فروش و ثبات قیمت در چهار منطقه شمال، جنوب،شرق و جنوب تهران ادامه داشت
اما در غرب تهران تمامی کدهای صفر و کارکرده سیم کارت اپراتور اول با افزایش 50 هزار ریالی روبرو شد.
رکود نسبی بازار سیمکارت اپراتور اول موجب رونق خریدو فروش تالیا و ایرانسل در بازار تهران شد اما قیمت آن تغییری نکرد.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 400 هزار ریال است و
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 0 10 تا 150 هزار ریال پایین تر از فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

بهای سیم کارت های کارکرده شرکت ارتباطات سیار کاهش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز- بهای سیم کارت های کارکرده شرکت ارتباطات سیار ، اپراتور دولتی تلفن همراه ایران ، درنخستین روز هفته جاری با کاهشی در حدود 50 تا 100هزارریال روبرو شده است.
به گزارش روز شنبه خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران کاهش قیمت در کدیک و پنج کارکرده 150 هزار ریال ، در کد های دو ، سه ، چهار ، هفت و هشت 100هزار ریال و کد 9 50 هزارریال بوده است.
سیم کارت کارکرده کد شش برخلاف دیگر کدها روندی صعودی داشته است و با افزایش 100هزار ریالی بهای خرید آن به سه میلیون و 100هزار ریال بوده و با قیمت سه میلیون 200هزار ریال به فروش می رسد.
برخی از فروشندگان گوشی در تهران ، رقابت شدید بین اپراتورها و شرکت ها برای جلب مشتریان را
اصلی ترین دلیل کاهش قیمت این سیمکارت ها می دانند.
"رضا – ج" فروشنده انواع سیم کارت در میدان ولیعصر تهران در این باره می گوید: فروشندگان نگرانند با شروع دور جدید ثبت نام سیمکارت ، بازار دچار رکود نسبی شود به همین دلیل تلاش می کنند ، سیم کارت های خود را زودتر به فروش برسانند.
به گفته وی ، هر ساله با شروع واگذاری سیمکارت های دولتی ، بهای انواع سیمکارت این شرکت کاهش می یابد و بازار از تب و تاب می افتد.
هم اکنون میانگین قیمت سیمکارت های صفر کدهای دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش ، هفت ،هشت واعتباری کد 9 این شرکت به ترتیب به بهای چهار میلیون و 900هزار ریال ، چهار میلیون و 400 هزار ، سه میلیون و 400هزار ، سه میلیون و 650هزار ، سه میلیون و 500هزار ، سه میلیون و 300هزار ، دو میلیون 800 هزار و 350هزارریال خریداری و با افزایشی در حدود 100 تا 250هزار ریال به فروش می رسند.
سیمکارت های کارکرده کدهای یک ، دو ، سه ، چهار ،پنج ، شش ، هفت و نه نیز به ترتیب به بهای چهار میلیون و850 هزار ریال ، سه میلیون و 900 هزار ، سه میلیون و 400 هزار ، سه میلیون و 100 هزار ، سه میلیون و 200 هزار، سه میلیون و 100 هزار ، دو میلیون و 900هزار و 250هزار ریال خریداری و با افزایشی در حدود 100تا 200هزار ریال به فروش می رسند.
ارسال پست

بازگشت به “خدمات و سرويسهاي مخابراتي”