جديدترين قيمت خريد وفروش سيم کارت در بازار تهران

در اين بخش ميتوانيد در مورد سرويسهاي مخابراتي و امكانات جانبي بحث و تبادل نظر كنيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، دهم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
ایران موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 520 هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار350 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 500 هزار تومان ، کد دو 380 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 325 هزارتومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران با کد دو 510هزار تومان ، کد سه 435 هزار تومان ،کد چهار 345هزار تومان، کد پنج 385 هزار تومان و کد شش365هزار تومان، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 495هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 370هزار تومان ، کد چهار 320 هزار تومان ، کد پنج 345 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 500هزار تومان ، با کد سه 425هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، کد پنج 375هزار تومان ، کد شش 365 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 335هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 515هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 355 هزار تومان کد چهار 315هزار تومان ، کد پنج 315هزار تومان ،کد شش 305هزار تومان ، کد هفت به قیمت295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 515هزار تومان ، کد سه 435هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، با کد پنج 395هزار تومان ، کد شش 375 هزار تومان ، کد هفت به قیمت325 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

کاهش قیمت سیم کارت های صفر اپراتور اول در بازار تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز - قیمت سیم کارت های صفر شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دولتی تلفن همراه ایران روز یکشنبه در بازار غرب تهران (خیابان ستارخان و صادقیه ) کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران ، برخی فروشندگان منطقه ، گفتند که کاهش تقاضا ی سیم کارت با کدهای صفر و انتظار مردم برای پایین آمدن قیمت سیمکارت براساس وعده دولت از جمله عوامل اصلی کاهش قیمت این کالا در بازار است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش سیاست کلان دولت را کاهش قیمت سیم کارت اعلام کرده بود.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت به ترتیب به بهای پنج میلیو ن و 150هزار ریال ، چهار میلیون و 350هزار ، سه میلیون و 550هزار ریال ، سه میلیون و 950 هزار ریال ، سه میلیون و 750 هزار ریال، سه میلیون و 250 هزار ریال و دو میلیون و 950هزار ریال است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

افزایش قیمت کد چهار و هفت در شمال تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز- قیمت سیم کارت های کدهای چهار و هفت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دولتی تلفن همراه ایران، امروز (یک شنبه) با افزایش 200 هزار ریالی نسبت به روز گذشته در بازار شمال تهران به فروش رسید.
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، افزایش خریدو فروش این دو کد نسبت به سایر کدها در این منطقه دلیل اصلی این نوسان قیمت بوده است.
"رضا بیگلری" یکی از فروشندگان سیم کارت گفت: سایر کدهای صفر و کارکرده این اپراتور بدون هیچ تغییری نسبت به هفته گذشته ثابت مانده است.
هماکنون قیمت فروش سیم کارت های صفر شرکت ارتباطات سیار در بازار شمال تهران ، با کدهای دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت به ترتیب پنج میلیون و 200هزار ریال ، چهار میلیون و 200هزار ، سه میلیون و 600هزار ، سه میلیو ن و 600 هزار، سه میلیون و 500 هزار ، سه میلیون و 400هزار و سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت های کارکرده این شرکت با کد یک، دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش و هفت نیز به ترتیب پنج میلیون ریال ، سه میلیون و 800هزار ، سه میلیون و 600 هزار ، سه میلیون و 200هزار ، سه میلیو ن و 300هزار ، سه میلیون و 250 هزار و دو میلیون و 900هزار ریال بوده است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

ثبات قیمت سیم کارت در جنوب،شرق و مرکز تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز- قیمت سیم کارت کدهای صفر و کارکرده شرکت ارتباطات سیار، امروز ( یکشنبه) بدون هیچ نوسان قیمتی ثابت ماند.
به گزارش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران به نقل از برخی فعالان بازار سیم کارت ، انتشار اخبار دور جدید ثبت نام سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار، رکود خرید و فروش و جو روانی منفی برای خرید سیم کارت های این شرکت دلیل اصلی ثبات قیمت در بازار است.
آنان می افزایند : رکود بازار خرید و فروش سیم کارت اپراتور اول از یک هفته پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد.
میانگین قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار این سه منطقه(شرق، مرکز و جنوب)تهران کد دو پنج میلیون و 100 هزار ریال ، کد سه چهار میلیون و 350 هزار ریال ،کد چهار سه میلیون و 50 هزار ریال، کد پنج سه میلیون و 850 هزار ریال و کد شش سه میلیون و 650هزارریال، کد هفت سه میلیون و 450 هزار ریال و کد هشت سه میلیون ریال است.
میانگین قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک چهار میلیون و 950 هزار ریال ، کد دو چهار میلیون و 200هزار ریال ، کد سه سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد چهارسه میلیون و 200 هزار ریال ، کد پنج سه میلیون و 450 هزار ریال، کد شش سه میلیون و200 هزار ریال و کد هفت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت باز هم تغییر نکرد

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز- قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دولتی تلفن همراه به دلیل رکود نسبی خرید و فروش ، امروز( چهار شنبه) نیز مانند روزهای پیش در شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز تهران هیچ تغییری نداشته است.
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، فعالان بازار، انتشار اخبار دور جدید ثبت نام سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار، نبود سیم کارت صفر، کاهش خرید و فروش و جو روانی ناشی از وعده دولت در پایین آمدن قیمت سیم کارت را دلیل اصلی ثبات قیمت این کالا در بازار ذکر کرده اند.
دور جدید ثبت نام سیم کارت شرکت ارتباطات سیار ، اپراتور دولتی تلفن همراه از 23 تیر ماه جاری آغاز می شود.
آنان می افزایند : رکود بازار سیم کارت اپراتور اول در این مناطق از دو هفته پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد.
میانگین قیمت سیم کارت صفر در پنج منقطه( شمال، جنوب،شرق، غرب و مرکز تهران) با کد 2 چهار میلیون و 950 هزارریال، کد 3 چهار میلیون و 150 هزار ، کد 4 سه میلیون و 550 هزار، کد 5 سه میلیون و 600 هزار، کد 6سه میلیون و 600 هزار، کد 7 سه میلیون و 400 هزار و کد 8 دو میلیون و 900 هزار ریال به فروش می رسد.
سیم کارت کارکرده کدهای 1 به بهای پنج میلیون و 100 هزار ریال،کد 2 چهار میلیون و 50 هزار ریال، کد 3 سه میلیون و 500 هزار، کد 4 سه میلیون و 50 هزار، کد 5 سه میلیون و 100 هزار و کد 6 سه میلیون و 50 هزار و کد 7 سه میلیون ریال به فروش می رسد.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون هیچ نوسان قیمت ، خرید و فروش می شود.
سیم کارت اعتباری تالیا 400تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون و 500 هزار ریال و 290 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، یازدهم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 520 هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار350 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 500 هزار تومان ، کد دو 380 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 325 هزارتومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 510هزار تومان ، کد سه 435 هزار تومان ،کد چهار 345هزار تومان، کد پنج 385 هزار تومان و کد شش365هزار تومان، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 495هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 370هزار تومان ، کد چهار 320 هزار تومان ، کد پنج 345 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 500هزار تومان ، با کد سه 425هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، کد پنج 375هزار تومان ، کد شش 365 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 335هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 515هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 355 هزار تومان کد چهار 315هزار تومان ، کد پنج 315هزار تومان ،کد شش 305هزار تومان ، کد هفت به قیمت295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 515هزار تومان ، کد سه 435هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، با کد پنج 395هزار تومان ، کد شش 375 هزار تومان ، کد هفت به قیمت325 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در جنوب تهران افزایش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

موبایل نیوز- قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور اول امروز ( سه شنبه) در جنوب تهران در حالی که بازار چهار منطقه شمال، غرب، شرق و مرکز تهران با رکود روبروه بوده است ، 100 تا 200 هزار ریال افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران به نقل از برخی فروشنگان ، کاهش عرضه سیم کارت در بازار جنوب تهران دلیل اصلی افزایش قیمت این کالا ذکر شده است.
آنان افزودند که شمار خریداران سیم کارت در این منطقه امروز تا حدودی افزایش یافته بود و این امر موجب بالا رفتن قیمت این کالا شده است.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو پنج میلیون و 150هزار ریال ، کد سه چهار میلیون و 200 هزار ریال ،کد چهار سه میلیون و 600 هزار ریال، کد پنج سه میلیون و 800 هزار ریال و کد شش سه میلیون و 700 هزار ریال، کد هفت به قیمت سه میلیون و 450 هزار ریال و کد هشت سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک پنج میلیون و 200 هزار ریال، کد دو چهار میلیون و 200 هزار ریال، کد سه سه میلیون و 200 هزار ریال ، کد چهار سه میلیون و 100 هزار ریال، کد پنج سه میلیون و 250 هزار ریال، کد شش سه میلیون و 200 هزار ریال و کد هفت به قیمت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 350 هزار ریال است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

رکود بازار سیم کارت در چهار منطقه تهران ادامه دارد

پست توسط DJ.HAMED »

موبایل نیوز- قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دولتی تلفن همراه به دلیل رکود نسبی بازار خرید و فروش ، امروز ( سه شنبه) نیز مانند روزهای پیش در شمال،شرق، غرب و مرکز تهران هیچ تغییری نداشته است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، فعالان بازار، انتشار اخبار دور جدید ثبت نام سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار، نبود سیم کارت صفر، کاهش خرید و فروش و جو روانی ناشی از وعده دولت در پایین آمدن قیمت سیم کارت را دلیل اصلی ثبات قیمت این کالا در بازار ذکر کرده اند.
دور جدید ثبت نام سیم کارت شرکت ارتباطات سیار ، اپراتور دولتی تلفن همراه از 23 تیر ماه جاری آغاز می شود.
آنان می افزایند : رکود بازار سیم کارت اپراتور اول در این مناطق از دو هفته پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد.
میانگین قیمت سیم کارت صفر در چهار منقطه( شمال، شرق، غرب و مرکز تهران) با کد 2 چهار میلیون و 950 هزارریال، کد 3 چهار میلیون و 150 هزار ، کد 4 سه میلیون و 550 هزار، کد 5 سه میلیون و 600 هزار، کد 6سه میلیون و 600 هزار، کد 7 سه میلیون و 400 هزار و کد 8 دو میلیون و 900 هزار ریال است.
سیم کارت کارکرده کدهای 1 به بهای پنج میلیون و 100 هزار ریال،کد 2 چهار میلیون و 50 هزار ریال، کد 3 سه میلیون و 500 هزار، کد 4 سه میلیون و 50 هزار، کد 5 سه میلیون و 100 هزار و کد 6 سه میلیون و 50 هزار و کد 7 سه میلیون ریال به فروش می رسد.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون هیچ نوسان قیمت ، خرید و فروش می شود.
سیم کارت اعتباری تالیا 400تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون و 500 هزار ریال و 290 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، دوازدهم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
ایران موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 520 هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار350 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 500 هزار تومان ، کد دو 380 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 325 هزارتومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 515هزار تومان ، کد سه420 هزار تومان ،کد چهار 360هزار تومان، کد پنج 380 هزار تومان و کد شش370 هزار تومان، کد هفت به قیمت 345 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 320هزار تومان ، کد چهار 310 هزار تومان ، کد پنج 325 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 500هزار تومان ، با کد سه 425هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، کد پنج 375هزار تومان ، کد شش 365 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 335هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 515هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 355 هزار تومان کد چهار 315هزار تومان ، کد پنج 315هزار تومان ،کد شش 305هزار تومان ، کد هفت به قیمت295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 515هزار تومان ، کد سه 435هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، با کد پنج 395هزار تومان ، کد شش 375 هزار تومان ، کد هفت به قیمت325 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

مشتریان در انتظار کاهش قیمت هستند

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز- قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دولتی تلفن همراه به دلیل رکود 15 روزه بازار خرید و فروش ، امروز( چهار شنبه) نیز در شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز تهران هیچ تغییری نداشته است.
به گزارش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، فعالان بازار می گویند که مشتریان در انتظار کاهش قیمت هستند و عجله ای برای خرید سیم کارت ندارند.
فروشندگان ، انتشار اخبار دور جدید ثبت نام سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار، نبود سیم کارت صفر، کاهش خرید و فروش و جو روانی ناشی از وعده دولت در پایین آمدن قیمت سیم کارت را دلیل اصلی ثبات قیمت این کالا در بازار ذکر کرده اند.
دور جدید ثبت نام سیم کارت شرکت ارتباطات سیار ، اپراتور دولتی تلفن همراه از 23 تیر ماه جاری آغاز می شود.
میانگین قیمت سیم کارت صفر در پنج منقطه( شمال، جنوب،شرق، غرب و مرکز تهران) با کد 2 چهار میلیون و 950 هزارریال، کد 3 چهار میلیون و 150 هزار ، کد 4 سه میلیون و 550 هزار، کد 5 سه میلیون و 600 هزار، کد 6سه میلیون و 600 هزار، کد 7 سه میلیون و 400 هزار و کد 8 دو میلیون و 900 هزار ریال به فروش می رسد.
سیم کارت کارکرده کدهای 1 به بهای پنج میلیون و 100 هزار ریال،کد 2 چهار میلیون و 50 هزار ریال، کد 3 سه میلیون و 500 هزار، کد 4 سه میلیون و 50 هزار، کد 5 سه میلیون و 100 هزار و کد 6 سه میلیون و 50 هزار و کد 7 سه میلیون ریال به فروش می رسد.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون هیچ نوسان قیمت ، خرید و فروش می شود.
سیم کارت اعتباری تالیا 400تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون و 500 هزار ریال و 290 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

خرید و فروش سیم کارت اعتباری دولتی رونق گرفت

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز- خریدوفروش سیم کارت اعتباری اپراتوری اول (0919) شرکت ارتباطات سیار،
نسبت به سایر سیم کارت های اعتباری، امروز (چهارشنبه ) در بازار جنوب تهران فروش بیشتری داشته است.
به گزارش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، فروشندگان سیم کارت در این منطقه گفتند که تقاضا برای خرید و فروش سیم کارت های اعتباری اپراتور اول در روزهای اخیر در این منطقه 10 تا 15 درصد افزایش یافته است.
این فروشندگان ادعا کردند که آنتن دهی بهتر این اپراتور نسبت به سایر سیم کارت های اعتباری یکی از دلایل فروش بیشتر این کالا در منطقه است.
سیم کارت اعتباری دولتی تلفن همرا به بهای 450 هزار ریال به فرو ش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، سیزدهم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 520 هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار350 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 500 هزار تومان ، کد دو 380 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز 325 هزارتومان و کد هفت به قیمت290 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 515هزار تومان ، کد سه420 هزار تومان ،کد چهار 360هزار تومان، کد پنج 380 هزار تومان و کد شش370 هزار تومان، کد هفت به قیمت 345 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 320هزار تومان ، کد چهار 310 هزار تومان ، کد پنج 325 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو500 هزار تومان ، کد سه 420 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 350هزار تومان ، کد هفت به قیمت335 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار320هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 500هزار تومان ، با کد سه 425هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، کد پنج 375هزار تومان ، کد شش 365 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 335هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 515هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 355 هزار تومان کد چهار 315هزار تومان ، کد پنج 315هزار تومان ،کد شش 305هزار تومان ، کد هفت به قیمت295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 515هزار تومان ، کد سه 435هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، با کد پنج 395هزار تومان ، کد شش 375 هزار تومان ، کد هفت به قیمت325 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک510هزار تومان ، کد دو 405 هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان ، کد پنج 340 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
ارسال پست

بازگشت به “خدمات و سرويسهاي مخابراتي”