جديدترين قيمت خريد وفروش سيم کارت در بازار تهران

در اين بخش ميتوانيد در مورد سرويسهاي مخابراتي و امكانات جانبي بحث و تبادل نظر كنيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیستم و سوم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 515 هزار تومان، کد سه425 هزار تومان ، کد چهار355 هزار تومان ،کد پنج 380هزار تومان، کد شش به قیمت 360 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 345 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 510 هزار تومان ، کد دو 420 هزار تومان ، کد سه 365 هزار تومان ،با کد چهار 310 هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش نیز 315 هزارتومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 520 هزار تومان ، کد سه 485 هزار تومان ،کد چهار 360هزار تومان، کد پنج 360 هزار تومان و کد شش350 هزار تومان، کد هفت به قیمت 345 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 335هزار تومان ، کد چهار 310 هزار تومان ، کد پنج 310 تومان ، کد شش 320هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو470 هزار تومان ، کد سه 440 هزار تومان ، کد چهار 350 هزار تومان ، کد پنج360 هزار تومان ، کد شش 345هزار تومان ، کد هفت به قیمت340 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان، کد پنج 315 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 480 هزار تومان ، با کد سه 400هزار تومان ، کد چهار 350 هزار تومان ، کد پنج 360هزار تومان ، کد شش 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 290 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 510هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان کد چهار 310هزار تومان ، کد پنج 320هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت300 هزار و کد هشت 270 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 45 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 510هزار تومان ، کد سه 480هزار تومان ، کد چهار 360 هزار تومان ، با کد پنج 380 هزار تومان ، کد شش 355 هزار تومان ، کد هفت به قیمت355 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک520هزار تومان ، کد دو 420 هزار تومان ، کد سه 360هزار تومان ، کد چهار310 هزار تومان ، کد پنج 310 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت بدون نوسان

پست توسط DJ.HAMED »

موبایل نیوز- بازار خرید و فروش سیم کارت همراه اول روز یک شنبه نیز مانند روز پیش در مناطق شمال ، مرکز و غرب هیچ تغییری نکرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، فعالان بازار می گویند که خرید و فروش سیم کارت در این مناطق رونق چندانی ندارد و با رکود نسبی روبرو است.
آنان دلیل رکود بازار را آغاز دور جدید ثبت نام سیم کارت همراه اول می دانند و اعلام کردند : رکود نسبی بازار سیم کارت در این مناطق وارد سومین هفته شده و پیش بینی می شود که این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
میانگین قیمت سیم کارت صفر در سه منقطه مرکز، شمال و غرب تهران با کد 2 چهار میلیون و700 هزار ریال، کد 3 چهار میلیون ، کد 4 سه میلیون و 400 هزار، کد 5 سه میلیون و 500 هزار، کد 6سه میلیون و 400 هزار، کد 7 سه میلیون و 300 هزار ، کد 8 دو میلیون و 800هزار و کد 9 350 هزار ریال است.
سیم کارت کارکرده کدهای 1 به بهای پنج میلیون و 100 هزار ریال،کد 2 چهار میلیون ریال، کد 3 سه میلیون و 500 هزار، کد 4 سه میلیون ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار و کد 6 سه میلیون و 100 هزار و کد 7 دو میلیون و 900 هزار ریال به فروش رسید.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون هیچ نوسان قیمت خریدو فروش می شود.
سیم کارت اعتباری تالیا 400 تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون و 150 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در جنوب تهران افزایش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

موبایل نیوز- قیمت سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول روز یک شنبه در بازار جنوب تهران با افزایش 100 هزار ریالی روبرو شد.
به گزارش خبرنگار حوزه بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران به نقل از فروشندگان، قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو پنج میلیون و 300 هزار ریال، کد سه چهار میلیون و 950هزار ریال، کد چهار سه میلیون و 700 هزار ریال، کد پنج سه میلیون و 700 هزار ریال و کد شش سه میلیون و 600 هزار ریال، کد هفت به قیمت سه میلیون و 550 هزار ریال و کد هشت سه میلیون و 100هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک پنج میلیون و 300 هزار ریال، کد دو چهار میلیون و 300 هزار ریال، کد سه سه میلیون و 450 هزار ریال، کد چهار سه میلیون و 100 هزار ریال، کد پنج سه میلیون و 200 هزار ریال ، کد شش سه میلیون و 300 هزار ریال و کد هفت به قیمت سه میلیون و 200 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و0 35 هزار ریال است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

استقبال برای ثبت نام سیم کارت کمرنگ است

پست توسط DJ.HAMED »

موبایل نیوز- کارشناسان و فعالان بازار می گویند که استقبال متقاضیان ثبت نام سیم کارت همراه اول امروز (یک شنبه) در غرب، شرق و شمال تهران کمرنگ بوده است.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، به گفته فعالان بازار ، برخلاف دوره های پیشین دیگر صف طویل متقاضیان ثبت نام سیم کارت دیده نمی شود و شمار مراجعه افراد به دفاتر خدمات ارتباطی چندان زیاد نیست .
کمرنگ بودن استقبال متقاضیان دور جدید ثبت نام سیم کارت در شهر های بزرگ به دلیل افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه قابل پیش بینی بوده است و شرکت ارتباطات سیار پیشتر اعلام کرد که استقبال در شهرهای کوچک زیاد خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما در نخستین روز ثبت نام در یکی از دفاتر خدمات ارتباطی در منطقه شرق تهران تا پایان روز کاری تنها 30 نفر ثبت نام کردند.
افزایش تعداد کدهای جدید مانند ( کد هشت ) و ارزان بودن آن در بازار آزاد نسبت به کدهای قدیمی یکی از دلایل کمرنگ بودن استقبال مردم برای ثبت نام سیم کارت همراه اول است.
فروشندگان سیم کارت اظهار داشتند: مردم احساس می کنند که روند کاهش قیمت سیم کارت با توجه به سیاست های مخابرات ادامه خواهد یافت و شتابی برای ثبت نام ندارند.
یکی از فروشندگان که خود را "امیر رضا خضوعی" معرفی کرد ، گفت که دولت با توجه به افزایش تقاضا ناگزیر به کاهش قیمت سیم کارت است و مردم نیز با توجه به درک این مساله خرید سیم کارت بصورت ثبت نامی را به تاخیر می اندازند.
این در حالی است که بر خلاف برخی از مناطق تهران، استقبال در ثبت نام سیم کارت در جنوب تهران بسیار چشمگیر بوده و همچنان درخواست متقاضیان در این بخش تهران ادامه دارد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیستم وچهارم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 510 هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ،کد پنج 370هزار تومان، کد شش به قیمت 360 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 345 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 420 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 310 هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش نیز310 هزارتومان و کد هفت به قیمت305 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 515 هزار تومان ، کد سه 480 هزار تومان ،کد چهار 355هزار تومان، کد پنج 355 هزار تومان و کد شش345 هزار تومان، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 515 هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 330هزار تومان ، کد چهار305هزار تومان ، کد پنج 305 تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت305 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو470 هزار تومان ، کد سه 440 هزار تومان ، کد چهار 350 هزار تومان ، کد پنج360 هزار تومان ، کد شش 345هزار تومان ، کد هفت به قیمت340 هزار تومان و کد هشت 300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520هزار تومان ، کد دو 415هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان، کد پنج 315 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 480 هزار تومان ، با کد سه 400هزار تومان ، کد چهار 350 هزار تومان ، کد پنج 360هزار تومان ، کد شش 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 290 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 510هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان کد چهار 310هزار تومان ، کد پنج 320هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت300 هزار و کد هشت 270 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 45 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 520هزار تومان ، کد سه 490هزار تومان ، کد چهار 370 هزار تومان ، با کد پنج 390 هزار تومان ، کد شش 365 هزار تومان ، کد هفت به قیمت365 هزار تومان و کد هشت 305 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک530هزار تومان ، کد دو 430 هزار تومان ، کد سه 370هزار تومان ، کد چهار320 هزار تومان ، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش 325هزار تومان و کد هفت به قیمت320 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

کاهش قیمت سیم کارت در جنوب تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبایل نیوز - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول امروز (دو شنبه) در جنوب تهران با کاهش 100 هزار ریالی روبرو شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران به نقل از برخی فروشندگان ، کاهش خرید و فروش سیم کارت در بازار شرق تهران و شروع ثبت نام سیم کارت های دولتی دلیل اصلی کاهش قیمت این کالا ذکر شده است.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران با کد 2 چهار میلیون و 600 هزار ریال ، با کد 3 چهار میلیون ریال ، کد4 سه میلیون و 400 هزار ریال، کد5 سه میلیون و 500 هزار ریال، کد 6 سه میلیون و 400 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 400 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 850 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد1پنج میلیون و 500 هزار ریال، کد2 چهار میلیون و 500 هزار ریال، کد3 سه میلیون و 500 هزار ریال، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد پنج سه میلیون و200 هزار ریال،کد 6 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد هفت به قیمت سه میلیون ریال و کد هشت دو میلیون و 700 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

ثبات قیمت سیم کارت در چهار منطقه تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبایل نیوز- قیمت سیم کارت همراه اول روز دو شنبه مانند روز پیش در مناطق شمال ، مرکز، غرب و شرق ثابت بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، فعالان بازار می گویند که خرید و فروش سیم کارت در این مناطق رونق چندانی ندارد و فروشندگان پیش بینی می کنند که این روند در روزهای
آینده نیز ادامه پیدا کند.
آنان دلیل رکود بازار را دور جدید ثبت نام سیم کارت همراه اول که 23 تیر ماه آغاز شد ، می دانند.
میانگین قیمت سیم کارت صفر درچهار منقطه مرکز، شمال، غرب و شرق تهران با کد 2 چهار میلیون و700 هزار ریال، کد 3 چهار میلیون ، کد 4 سه میلیون و 400 هزار، کد 5 سه میلیون و 500 هزار، کد 6سه میلیون و 400 هزار، کد 7 سه میلیون و 300 هزار ، کد 8 دو میلیون و 800هزار و کد 9 350 هزار ریال است.
سیم کارت کارکرده کدهای 1 به بهای پنج میلیون و 100 هزار ریال،کد 2 چهار میلیون ریال، کد 3 سه میلیون و 500 هزار، کد 4 سه میلیون ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار و کد 6 سه میلیون و 100 هزار و کد 7 دو میلیون و 900 هزار ریال به فروش رسید.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون هیچ نوسان قیمت خریدو فروش می شود.
سیم کارت اعتباری تالیا 400 تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون و 150 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و پنجم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 510 هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ،کد پنج 370هزار تومان، کد شش به قیمت 360 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 345 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 420 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 310 هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش نیز310 هزارتومان و کد هفت به قیمت305 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 505 هزار تومان ، کد سه 410 هزار تومان ،کد چهار 350هزار تومان، کد پنج 360 هزار تومان و کد شش350 هزار تومان، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 290 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 505 هزار تومان ، کد دو 400هزار تومان ، کد سه 350هزار تومان ، کد چهار300هزار تومان ، کد پنج 300 تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو505 هزار تومان ، کد سه 445 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 355هزار تومان ، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 325 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 525هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 365 هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان، کد پنج 315 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 480 هزار تومان ، با کد سه 400هزار تومان ، کد چهار 350 هزار تومان ، کد پنج 360هزار تومان ، کد شش 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 290 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 510هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان کد چهار 310هزار تومان ، کد پنج 320هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت300 هزار و کد هشت 270 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 45 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 525هزار تومان ، کد سه 495هزار تومان ، کد چهار 375 هزار تومان ، با کد پنج 395 هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت370 هزار تومان و کد هشت 310 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک535هزار تومان ، کد دو 435 هزار تومان ، کد سه 375هزار تومان ، کد چهار325 هزار تومان ، کد پنج 325 هزار تومان ، کد شش 330هزار تومان و کد هفت به قیمت325 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

سیم کارت همراه اول در شرق تهران با کاهش قیمت روبرو شد

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبایل نیوز - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول روز سه شنبه در شرق تهران با کاهش 50 هزار ریالی روبرو شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، کاهش خرید و فروش سیم کارت در بازار شرق تهران و شروع ثبت نام سیم کارت های دولتی دلیل اصلی پایین آمدن قیمت این کالا ذکر شده است.
قیمت فروش سیم کارت صفر تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد 2 چهار میلیون و 750 هزار ریال ، با کد 3 سه میلیون و 950هزار ریال ، کد4 سه میلیون و 450 هزار ریال، کد5 سه میلیون و 550 هزار ریال، کد 6 سه میلیون و 450 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 350 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 850 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد1پنج میلیون و 50 هزار ریال، کد2 چهار میلیون و 50 هزار ریال، کد3 سه میلیون و 50 هزار ریال، کد 4 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد پنج سه میلیون و150 هزار ریال،کد 6 سه میلیون و 50 هزار ریال، کد هفت به قیمت دو میلیون و 950ریال و کد هشت دو میلیون و 650 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و ششم تیر 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 510 هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار 365 هزار تومان ،کد پنج 370هزار تومان، کد شش به قیمت 360 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 345 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 420 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 310 هزار تومان، کد پنج 320 هزار تومان ، کد شش نیز310 هزارتومان و کد هفت به قیمت305 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران کد دو 505 هزار تومان ، کد سه 410 هزار تومان ،کد چهار 350هزار تومان، کد پنج 360 هزار تومان و کد شش350 هزار تومان، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 290 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 505 هزار تومان ، کد دو 400هزار تومان ، کد سه 350هزار تومان ، کد چهار300هزار تومان ، کد پنج 300 تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو505 هزار تومان ، کد سه 445 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج365 هزار تومان ، کد شش 355هزار تومان ، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 325 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 525هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 365 هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان، کد پنج 315 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 475 هزار تومان ، با کد سه 395هزار تومان ، کد چهار 345 هزار تومان ، کد پنج 355هزار تومان ، کد شش 345 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 335 هزار تومان و کد هشت 285 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 505هزار تومان ، کد دو405هزار تومان ، کد سه 355 هزار تومان کد چهار 305هزار تومان ، کد پنج 315هزار تومان ،کد شش 305هزار تومان ، کد هفت به قیمت295 هزار و کد هشت 265 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 45 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 525هزار تومان ، کد سه 495هزار تومان ، کد چهار 375 هزار تومان ، با کد پنج 395 هزار تومان ، کد شش 370 هزار تومان ، کد هفت به قیمت370 هزار تومان و کد هشت 310 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک535هزار تومان ، کد دو 435 هزار تومان ، کد سه 375هزار تومان ، کد چهار325 هزار تومان ، کد پنج 325 هزار تومان ، کد شش 330هزار تومان و کد هفت به قیمت325 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

افزایش قیمت سیم کارت در شرق تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر
موبایل نیوز - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول امروز (چهار شنبه) در شرق تهران 100 تا 150 هزار ریال افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران،افزایش خرید و فروش سیم کارت در بازار شرق تهران باعث بالا رفتن قیمت سیم کارت شده است.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد 2 چهار میلیون و 850 هزار ریال ، با کد 3 چهار میلیون و 150هزار ریال ، کد4 سه میلیون و 550 هزار ریال، کد5 سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 6 سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 450هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 50 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد1پنج میلیون و 150 هزار ریال، کد2 چهار میلیون و 150 هزار ریال، کد3 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد پنج سه میلیون و250 هزار ریال،کد 6 سه میلیون و 150 هزار ریال، کد هفت به قیمت دو میلیون و 950ریال و کد هشت دو میلیون و 650 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

مشتریان بازار غرب تهران سیم کارت ها را ارزان خریدند

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر


موبایل نیوز - سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول روز چهار شنبه در غرب تهران با کاهش قیمت 100 هزار ریالی روبرو شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران، فروشندگان اعلام کردند پایین بودن تقاضا و شروع ثبت نام سیم کارت های دولتی دلیل اصلی کاهش قیمت این کالا در بازار غرب تهران بوده است.
قیمت فروش سیم کارت صفر تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد 2 چهار میلیون و 650 هزار ریال ، با کد 3 سه میلیون و 850هزار ریال ، کد4 سه میلیون و 350 هزار ریال، کد5 سه میلیون و 450 هزار ریال، کد 6 سه میلیون و 400 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 300 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 850 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد1پنج میلیون ریال، کد2 چهار میلیون ریال، کد3 سه میلیون و 50 هزار ریال، کد 4 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد پنج سه میلیون و100 هزار ریال،کد 6 سه میلیون و 50 هزار ریال، کد هفت به قیمت دو میلیون و 950ریال و کد هشت دو میلیون و 650 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
ارسال پست

بازگشت به “خدمات و سرويسهاي مخابراتي”