جديدترين قيمت خريد وفروش سيم کارت در بازار تهران

در اين بخش ميتوانيد در مورد سرويسهاي مخابراتي و امكانات جانبي بحث و تبادل نظر كنيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، هفتم مرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران
موبایل نیوز - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 515 هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار 345 هزار تومان ،کد پنج 365هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 410 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز320 هزارتومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش آنها است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران،کد دو 510 هزار تومان ، کد سه 415 هزار تومان ،کد چهار 355هزار تومان، کد پنج 365 هزار تومان و کد شش 355 هزار تومان، کد هفت به قیمت 345 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 510 هزار تومان ، کد دو 405هزار تومان ، کد سه 355هزار تومان ، کد چهار305هزار تومان ، کد پنج 305 تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت305 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش آنها است.
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو 505 هزار تومان ، کد سه 445 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج 365 هزار تومان ، کد شش 355هزار تومان ، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 325 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 525هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 365 هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان، کد پنج 315 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 480 هزار تومان ، با کد سه 410هزار تومان ، کد چهار 345 هزار تومان ، کد پنج 360هزار تومان ، کد شش 365 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 285 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 515هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 345 هزار تومان کد چهار 305هزار تومان ، کد پنج 305هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت265 هزار و کد هشت 260 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 45 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 510هزار تومان ، کد سه 480هزار تومان ، کد چهار 375 هزار تومان ، با کد پنج 375 هزار تومان ، کد شش 355 هزار تومان ، کد هفت به قیمت355 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک520هزار تومان ، کد دو 425 هزار تومان ، کد سه 360هزار تومان ، کد چهار310 هزار تومان ، کد پنج 310 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت320 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

رکود بازار سیم کارت در تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - بازار سیم کارت شرکت ارتباطات سیار، امروز (شنبه) نیز نسبت به هفته پیش تغییری نکرده و در رکود بسر می برد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)، به نقل از برخی فروشندگان، کاهش خرید و فروش سیم کارت و همچنین ثبت نام مجدد سیم کارت "همراه اول" دلیل اصلی این رکود قیمت در بازار امروز تهران ذکر شده است.
میانگین قیمت سیم کارت صفر و کارکرده در پنج منقطه(مرکز، جنوب و شمال، شرق و غرب تهران) با کد 2 چهار میلیون و900 هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 200 هزار، کد 4 سه میلیون و 550 هزار، کد 5 سه میلیون و 550 هزار، کد 6سه میلیون و 500 هزار، کد 7 سه میلیون و 400هزار ، کد 8 دو میلیون و 900هزار است.
سیم کارت کارکرده کد یک به بهای پنج میلیون و 200 هزار ریال،کد 2 چهار میلیون و 150 هزار، کد 3 سه میلیون و 550 هزار، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ، کد 5 سه میلیون و 200 هزار و کد 6 سه میلیون و 100 هزار و کد 7 سه میلیون ریال به فروش رسید.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون نوسان قیمت خریدو فروش می شود.
همچنین سیم کارت اعتباری تالیا 400تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون ریال و 150 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، هشتم مرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 515 هزار تومان، کد سه420 هزار تومان ، کد چهار 345 هزار تومان ،کد پنج 365هزار تومان، کد شش به قیمت 350 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 330 هزار تومان و کد هشت 300هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 410 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز320 هزارتومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش آنها است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران،کد دو 510 هزار تومان ، کد سه 415 هزار تومان ،کد چهار 355هزار تومان، کد پنج 365 هزار تومان و کد شش 355 هزار تومان، کد هفت به قیمت 345 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 510 هزار تومان ، کد دو 405هزار تومان ، کد سه 355هزار تومان ، کد چهار305هزار تومان ، کد پنج 305 تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت305 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش آنها است.
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو 505 هزار تومان ، کد سه 445 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج 365 هزار تومان ، کد شش 355هزار تومان ، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 325 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 525هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 365 هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان، کد پنج 315 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 480 هزار تومان ، با کد سه 410هزار تومان ، کد چهار 345 هزار تومان ، کد پنج 360هزار تومان ، کد شش 365 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 285 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 515هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 345 هزار تومان کد چهار 305هزار تومان ، کد پنج 305هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت265 هزار و کد هشت 260 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 45 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 510هزار تومان ، کد سه 480هزار تومان ، کد چهار 375 هزار تومان ، با کد پنج 375 هزار تومان ، کد شش 355 هزار تومان ، کد هفت به قیمت340 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک520هزار تومان ، کد دو 425 هزار تومان ، کد سه 360هزار تومان ، کد چهار310 هزار تومان ، کد پنج 310 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

ادامه رکود بازار سیم کارت در بازار تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت سیم کارت همراه اول، امروز نسبت به روز گذشته در پنج منطقه تهران تغییر نداشت.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)، به نقل از برخی فروشندگان، کاهش خرید و فروش سیم کارت و همچنین ادامه ثبت نام مجدد سیم کارت همراه اول ،دلیل اصلی این رکود قیمت در بازار امروز تهران عنوان شده است.
میانگین قیمت سیم کارت صفر و کارکرده در پنج منقطه(مرکز، جنوب و شمال، شرق و غرب تهران) با کد 2 چهار میلیون و900 هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 200 هزار، کد 4 سه میلیون و 550 هزار، کد 5 سه میلیون و 550 هزار، کد 6سه میلیون و 500 هزار، کد 7 سه میلیون و 400هزار ، کد 8 دو میلیون و 900هزار است.
سیم کارت کارکرده کد یک به بهای پنج میلیون و 200 هزار ریال،کد 2 چهار میلیون و 150 هزار، کد 3 سه میلیون و 550 هزار، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ، کد 5 سه میلیون و 200 هزار و کد 6 سه میلیون و 100 هزار و کد 7 سه میلیون ریال به فروش رسید.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون نوسان قیمت خریدو فروش می شود.
سیم کارت اعتباری تالیا 400تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون ریال و 150 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، نهم مرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد دو 505 هزار تومان، کد سه410 هزار تومان ، کد چهار 340 هزار تومان ،کد پنج 360هزار تومان، کد شش به قیمت 345 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 320 هزار تومان و کد هشت 295هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 520 هزار تومان ، کد دو 410 هزار تومان ، کد سه 360 هزار تومان ،با کد چهار 320 هزار تومان، کد پنج 330 هزار تومان ، کد شش نیز320 هزارتومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش آنها است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران،کد دو 500 هزار تومان ، کد سه 405 هزار تومان ،کد چهار 345هزار تومان، کد پنج 355 هزار تومان و کد شش 350 هزار تومان، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 290 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 500 هزار تومان ، کد دو 400هزار تومان ، کد سه 350هزار تومان ، کد چهار300هزار تومان ، کد پنج 300 تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 35 هزار تومان است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش آنها است.
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد دو 505 هزار تومان ، کد سه 445 هزار تومان ، کد چهار 355 هزار تومان ، کد پنج 365 هزار تومان ، کد شش 355هزار تومان ، کد هفت به قیمت345 هزار تومان و کد هشت 325 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 525هزار تومان ، کد دو 420هزار تومان ، کد سه 365 هزار تومان ، کد چهار310هزار تومان، کد پنج 315 هزار تومان ، کد شش 315هزار تومان و کد هفت به قیمت300 هزار تومان است
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 65و 45 هزار تومان به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد دو 480 هزار تومان ، با کد سه 410هزار تومان ، کد چهار 345 هزار تومان ، کد پنج 360هزار تومان ، کد شش 365 هزار تومان ، کد هفت به قیمت 340 هزار تومان و کد هشت 285 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد یک 515هزار تومان ، کد دو410هزار تومان ، کد سه 345 هزار تومان کد چهار 305هزار تومان ، کد پنج 305هزار تومان ،کد شش 310هزار تومان ، کد هفت به قیمت265 هزار و کد هشت 260 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 70 و 45 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد دو 510هزار تومان ، کد سه 480هزار تومان ، کد چهار 375 هزار تومان ، با کد پنج 375 هزار تومان ، کد شش 355 هزار تومان ، کد هفت به قیمت340 هزار تومان و کد هشت 295 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد یک520 هزار تومان ، کد دو 425 هزار تومان ، کد سه 360هزار تومان ، کد چهار310 هزار تومان ، کد پنج 310 هزار تومان ، کد شش 310هزار تومان و کد هفت به قیمت310 هزار تومان است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 60 و 40 هزار تومان است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 10 تا 15 هزار تومان پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

کاهش قیمت سیم کارت در جنوب تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده “همراه اول” امروز در جنوب تهران 50 تا 100 هزار ریال کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران) موبنا)، افزایش خرید و فروش سیم کارت در بازار جنوب تهران باعث کاهش قیمت سیم کارت شده است.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران با کد 2 پنج میلیون ریال ، با کد 3 چهار میلیون و 50 هزار ریال ، کد4 سه میلیون و 450 هزار ریال، کد5 سه میلیون و 550 هزار ریال، کد 6 سه میلیون و 500 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 400هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 90 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد" 1 "پنج میلیون ریال، کد2 چهار میلیون ریال، کد3 سه میلیون و 500 هزار ریال، کد 4 سه میلیون ریال ، کد پنج سه میلیون ریال،کد 6 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد هفت به قیمت دو میلیون و 950ریال و کد هشت دو میلیون و 600 هزار ریال است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت کدهای صفر در شمال تهران کاهش یاف

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول امروز در شمال تهران 50 تا 100 هزار ریال کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)، افزایش خرید و فروش سیم کارت صفر و نامحدود بودن ثبت نام مجدد سیم کارت شرکت مخابرات،دلایل کاهش قیمت سیم کارت در بازار شمال تهران عنوان شده است.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران با کد 2 پنج میلیون ریال ، با کد 3 چهار میلیون و 50 هزار ریال ، کد4 سه میلیون و 450 هزار ریال، کد5 سه میلیون و 550 هزار ریال، کد 6 سه میلیون و 500 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 400هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 90 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد" 1 "پنج میلیون ریال، کد2 چهار میلیون ریال، کد3 سه میلیون و 500 هزار ریال، کد 4 سه میلیون ریال ، کد پنج سه میلیون ریال،کد 6 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد هفت به قیمت دو میلیون و 950ریال و کد هشت دو میلیون و 600 هزار ریال است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

سیم کارت در جنوب تهران ارزان شد

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده "همراه اول" امروز در جنوب تهران 50 هزار ریال کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)،افزایش خرید و فروش سیم کارت در بازار جنوب تهران باعث کاهش قیمت سیم کارت شده است.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران با کد 2 پنج میلیون ریال ، با کد 3 چهار میلیون و 50 هزار ریال ، کد4 سه میلیون و 400 هزار ریال، کد5 سه میلیون و 500 هزار ریال، کد 6 سه میلیون و 450 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 400هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 90 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون ریال، کد2 چهار میلیون ریال، کد3 سه میلیون و 450 هزار ریال، کد 4 سه میلیون ریال ، کد پنج سه میلیون ریال،کد 6 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد هفت به قیمت دو میلیون و 950ریال و کد هشت دو میلیون و 600 هزار ریال است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

نگاهی به بازار خرید و فروش سیم کارت

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - بازار خرید و فروش سیم کارت های "همراه اول"، در هفته گذشته در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران با ركود نسبی همراه بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ( موبنا)، رکود بازار که با شروع مجدد ثبت نام سیم کارت شرکت ارتباطات سیار آغاز شده بود ، با وجود گذشت بیش از سه هفته کماکان ادامه دارد.
از نخستین روز هفته تا اواسط هفته جاری به علت کاهش خرید و فروش سیم کارت بازار آن با رکود روبرو بود.
اواخر هفته گذشته تقاضای خرید و فروش سیم کارت در بعضی از مناطق تهران نسبت به گذشته کاهش یافت و این دلیلی بر افت قیمت 50 تا 100 هزار ریالی در سیم کارت ها در جنوب تهران شد.
این وضعیت در بازار شمال تهران نیز وجود داشت و به کاهش قیمت 50 هزار ریالی در سیم کارت کدهای صفر و کارکرده منجر شد .
فروشندگان سیم کارت در جنوب تهران از کاهش خرید و فروش سیم کارت و کمیاب شدن سیم کارت صفر در این منطقه خبر دادند.
این فروشندگان می گویند که این رکود بازار سیم کارت تهران برای سومین هفته متوالی است که تکرار می شود.
قیمت سیم کارت اعتباری ایرانسل و تالیا نیز نسبت به هفته گذشته هیچ تغییری نداشت.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

نگاهی به بازار سیم کارت در تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - رکود بازار خرید و فروش سیم کارت های "همراه اول"، برای سومین هفته متوالی در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ( موبنا)، پیش بینی می شود که رکود بازار سیمکارت که با شروع مجدد ثبت نام شرکت ارتباطات سیار آغاز شده است ،در هفته آینده ادامه یابد.
این درحالی است که قیمت اواسط هفته گذشته قیمت سیم کارت صفر در شرق تهران افزایش100 هزار ریالی یافت.
فروشندگان سیم کارت معتقدند، کاهش خرید و فروش سیم کارت صفر در این منطقه دلیل افزایش قیمت این کالا بوده است.
اواخر هفته گذشته تقاضای خرید و فروش سیم کارت در بعضی از مناطق تهران نسبت به گذشته تغییری نکرد و همچنان قیمت های سیم کارت صفر و کارکرده بدون نوسان قیمت به فروش رسید.
فروشندگان سیم کارت درشرق تهران از افزایش خرید و فروش سیم کارت و همچنین کمیاب شدن سیم کارت صفر در این منطقه خبر دادند که این امر مهمترین عامل افزایش قیمت 50 تا 100 هزار ریالی سیم کارت صفر در بازار تهران بود .
با توجه به شرایط حاکم بازار فروش سیم کارت د رهفته گذشته که ناشی از استمرار ثبت نام ها و همچنین کاهش تقاضا بود رکود قیمت بازار سیم کارت تهران برای سومین هفته متوالی تکرار شد.
فعالان بازار سیم کارت پیش بینی می کنند در روزهای آینده نیز به دلیل آنچه که کاهش خریدو فروش سیم کارت عنوان کرده اند قیمت سیم کارت های صفر در بازار تهران ،روندی افزایشی را در پیش خواهد گرفت.
سیم کارت اعتباری و ثابت ایرانسل به ترتیب به بهای 290 هزار ريال و یک میلیون و 500 هزار ريال به فروش می رسد.
همچنین سیم کارت صفر و کارکرده تالیا نیز به بهای 600 و 450 هزار ريال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و یک مرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد 2 پنج میلیون و 150هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 200 هزار ریال ، کد 4 ،سه میلیون و 450 هزار ریال ،کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال،کد 6 سه میلیون و 500 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 400 هزار ریال و کد 8 سه میلیون ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 100 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ،با کد 4 سه میلیون و 200 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 300 هزار ریال ، کد 6 نیز سه میلیون و 200 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 040 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران،کد 2 پنج میلیون و 200 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 250 هزار ریال ،کد 4 سه میلیون و 650 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 750 هزار ریال و کد 6 سه میلیون و 650 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 550 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 50 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 100هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 50 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 150 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 50 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 350 هزار ریال است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است.
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد 2 پنج میلیون و 50 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 450 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و550 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 450 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 250 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیو ن و 250 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 150هزار ریال و کد 7 سه میلیون است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 650و 450 هزار ریال به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است .
* قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد 2 پنج میلیون و 100 هزار ریال ، با کد 3 چهار میلیون و 500 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 7 به قیمت سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 300 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 650 هزار ریال کد 4 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 250 هزار ریال ،کد 6 سه میلیون و 200 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و150هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 700 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
*قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد 2پنج میلیون و 100هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 800 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 750 هزار ریال ، با کد 5 سه میلیون و 750 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 550 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 950 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد 1 پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و250 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد6 ،سه میلیون و 100 هزار ریال و کد 7 سه میلیون و 200 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 400 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

ثبات قیمت سیم کارت در بازار تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - رکود بازار و درپی آن ثبات قیمت سیم کارت در پنج منطقه شمال،جنوب،غرب،شرق و مرکز تهران امروز نیز ادامه داشته است.
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه(موبنا)، فعالان بازار سیم کارت تلفن همراه، کاهش خرید و فروش، نبود سیم کارت صفر و همچنین استمرار ثبت نام مجدد سیم کارت همراه اول را دلیل اصلی ثبات قیمت در بازار تهران می دانند.
فعالان بازار پیش بینی کرده بودند، پس از تعطیلات اخیر، قیمت خرید و فروش سیم کارت افزایش یابد ولی با توجه به سیاست شرکت مخابرات همراه اول قیمت سیم کارت های صفر و کارکرده با نوسان قیمت روبرو نشد.
میانگین قیمت سیم کارت صفر و کارکرده در پنج منطقه (مرکز، جنوب و شمال،شرق، مرکز و غرب تهران) با کد 2 ،چهار میلیون و900 هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 200 هزار، کد 4، سه میلیون و 550 هزار، کد 5 ،سه میلیون و 550 هزار، کد 6،سه میلیون و 500 هزار، کد 7 ،سه میلیون و 400هزار و کد 8 ،دو میلیون و 900هزار است.
سیم کارت کارکرده کد یک به قیمت پنج میلیون و 200 هزار ریال،کد 2 ،چهار میلیون و 150 هزار، کد 3 ،سه میلیون و 550 هزار، کد 4 ،سه میلیون و 100 هزار ، کد 5 سه میلیون و 200 هزار ، کد 6 ، سه میلیون و 100 هزار و کد 7 ،سه میلیون ریال به فروش رسید.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون نوسان قیمت در بازار تهران خریدو فروش می شود.
هم اکنون سیم کارت اعتباری تالیا، 400تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون و 150 هزار ریال و 290 هزار ریال به فروش می رسد.
ارسال پست

بازگشت به “خدمات و سرويسهاي مخابراتي”