جديدترين قيمت خريد وفروش سيم کارت در بازار تهران

در اين بخش ميتوانيد در مورد سرويسهاي مخابراتي و امكانات جانبي بحث و تبادل نظر كنيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و دوم مرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد 2 پنج میلیون و 150هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 200 هزار ریال ، کد 4 ،سه میلیون و 450 هزار ریال ،کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال،کد 6 سه میلیون و 500 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 400 هزار ریال و کد 8 سه میلیون ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 100 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ،با کد 4 سه میلیون و 200 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 300 هزار ریال ، کد 6 نیز سه میلیون و 200 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 040 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است .
*بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران،کد 2 پنج میلیون و 200 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 250 هزار ریال ،کد 4 سه میلیون و 650 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 750 هزار ریال و کد 6 سه میلیون و 650 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 550 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 50 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 100هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 50 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 150 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 50 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 350 هزار ریال است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است.
* بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد 2 پنج میلیون و 50 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 450 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و550 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 450 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 250 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیو ن و 250 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 150هزار ریال و کد 7 سه میلیون است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 650و 450 هزار ریال به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است .
* بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد 2 پنج میلیون و 100 هزار ریال ، با کد 3 چهار میلیون و 500 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 7 به قیمت سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 300 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 650 هزار ریال کد 4 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 250 هزار ریال ،کد 6 سه میلیون و 200 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و150هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 700 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
*بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد 2پنج میلیون و 100هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 800 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 750 هزار ریال ، با کد 5 سه میلیون و 750 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 550 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 950 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد 1 پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و250 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد6 ،سه میلیون و 100 هزار ریال و کد 7 سه میلیون و 200 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 400 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

افزایش قیمت سیم کارت در بازار مرکز تهران
تصویر

موبنا - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول، امروز دربازار مرکز تهران 50 تا 100 هزار ریال نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)،کاهش عرضه سیم کارت در بازار مرکز تهران، دلیل افزایش قیمت این سیم کارت ها اعلام شده است.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد 2 پنج میلیون و 50 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 450 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و550 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 450 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 250 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیو ن و 250 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 150هزار ریال و کد 7 سه میلیون است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 650و 450 هزار ریال به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در جنوب تهران افزایش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده "همراه اول"، امروز دربازار جنوب تهران 50 هزار ریال افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)، کاهش عرضه سیم کارت در بازار تهران، دلیل افزایش قیمت این سیم کارت ها اعلام شده است.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران،کد 2 پنج میلیون و 250 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 300 هزار ریال ،کد 4 سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 800 هزار ریال و کد 6، سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 600 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 100 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 150هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 100 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 200 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 350 هزار ریال است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و سوم مرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد 2 پنج میلیون و 250هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 300 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 650 هزار ریال ،کد 5 سه میلیون و 750 هزار ریال،کد 6 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 ،پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 700 هزار ریال ،با کد 4 سه میلیون و 200 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 300 هزار ریال ، کد 6 نیز سه میلیون و 200 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 040 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است .
*بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران،کد 2 پنج میلیون و 250 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 300 هزار ریال ،کد 4 سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 800 هزار ریال و کد 6 سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 600 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 100 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 150هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 100 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 200 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 350 هزار ریال است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است.
* بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد 2 پنج میلیون و 50 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 450 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و550 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 450 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 250 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیو ن و 250 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 150هزار ریال و کد 7 سه میلیون است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 650و 450 هزار ریال به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است .
* بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد 2 پنج میلیون و 100 هزار ریال ، با کد 3 چهار میلیون و 500 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 7 به قیمت سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 300 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 650 هزار ریال کد 4 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 250 هزار ریال ،کد 6 سه میلیون و 200 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و150هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 700 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
*بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد 2پنج میلیون و 100هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 800 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 750 هزار ریال ، با کد 5 سه میلیون و 750 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 550 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 950 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد 1 پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و250 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد6 ،سه میلیون و 100 هزار ریال و کد 7 سه میلیون و 200 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 400 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

ثبات قیمت سیم کارت در چهار منطقه تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - با وجود کاهش قیمت سیم کارت صفر و کارکرده "همراه اول" در شرق تهران، بازار سیم کارت، امروز در چهارمنطقه شمال، جنوب، غرب و مرکز تهران با ثبات قیمت همراه بود .
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)، کاهش خرید و فروش و ثبت نام مجدد سیم کارت شرکت مخابرات و همچنین نا محدود بودن آن، دلیل این ثبات قیمت اعلام شده است.
میانگین قیمت در چهار منطقه تهران :کد 2 چهار میلیون و900 هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 200 هزار، کد 4، سه میلیون و 550 هزار، کد 5 ،سه میلیون و 550 هزار، کد 6،سه میلیون و 500 هزار، کد 7 ،سه میلیون و 400هزار و کد 8 ،دو میلیون و 900هزار است.
سیم کارت کارکرده کد یک به قیمت پنج میلیون و 200 هزار ریال،کد 2 ،چهار میلیون و 150 هزار، کد 3 ،سه میلیون و 550 هزار، کد 4 ،سه میلیون و 100 هزار ، کد 5 سه میلیون و 200 هزار ، کد 6 ، سه میلیون و 100 هزار و کد 7 ،سه میلیون ریال به فروش رسید.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون نوسان قیمت در بازار تهران خریدو فروش می شود.
هم اکنون سیم کارت اعتباری تالیا، 400تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون و 150 هزار ریال و 290 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

کاهش قیمت سیم کارت در بازار شرق تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول، امروز دربازار شرق تهران نسبت به روز گذشته 50 هزار ریال کاهش داشت.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)،افزایش عرضه سیم کارت در بازار شرق تهران، دلیل کاهش قیمت این سیم کارت ها اعلام شده است.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران:
کد 2 پنج میلیون و 50 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون ریال ، کد 4 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 7 به قیمت سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده نیز با کد 1، پنج میلیون و 250 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 150 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال کد 4 سه میلیون و 100هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 200 هزار ریال ،کد 6 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و100هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 650 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در مناطق مختلف تهران، بیست و چهارم مرداد 1386

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد 2 ،پنج میلیون و 250هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 300 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 650 هزار ریال ،کد 5 سه میلیون و 750 هزار ریال،کد 6 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده هم با کد 1 ،پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200 هزار ریال ، کد 3 ،سه میلیون و 700 هزار ریال ،با کد 4 سه میلیون و 200 هزار ریال، کد 5 سه میلیون ، 300 هزار ریال ، کد 6 نیز سه میلیون و 200 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 040 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است .
*بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران،کد 2 پنج میلیون و 250 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 300 هزار ریال ،کد 4 سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 800 هزار ریال و کد 6 سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 600 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 100 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 150هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 100 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 200 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 350 هزار ریال است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است.
* بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد 2 پنج میلیون و 50 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 450 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و550 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 450 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 250 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیو ن و 250 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 150هزار ریال و کد 7 سه میلیون است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 650و 450 هزار ریال به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است .
* بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد 2 پنج میلیون و 50 هزار ریال ، با کد 3 چهار میلیون و 500 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 7 به قیمت سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 250 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 150 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 200 هزار ریال ،کد 6 سه میلیون و 150 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و100هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 650 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
*بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد 2پنج میلیون و 100هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 800 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 750 هزار ریال ، با کد 5 سه میلیون و 750 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 550 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 950 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد 1 پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و250 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد6 ،سه میلیون و 100 هزار ریال و کد 7 سه میلیون و 200 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 400 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

ثبات قیمت سیم کارت در چهار منطقه تهران

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا- قیمت سیم کارت صفر و کارکرده شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) امروز در چهارمنطقه شمال، جنوب، شرق و مرکز تهران تغییر نکرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)، فروشندگان ثبات قیمت در بازار را ناشی از کاهش خرید و فروش و ثبت نام مجدد و نامحدود زمان نام نویسی سیم کارت همراه اول می دانند.
میانگین قیمت سم کارت صفر در چهار منطقه تهران با کد 2 ،چهار میلیون و900 هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 200 هزار، کد 4، سه میلیون و 550 هزار، کد 5 ،سه میلیون و 550 هزار، کد 6،سه میلیون و 500 هزار، کد 7 ،سه میلیون و 400هزار و کد 8 ،دو میلیون و 900هزار است.
سیم کارت کارکرده کد یک به قیمت پنج میلیون و 200 هزار ریال،کد 2 ،چهار میلیون و 150 هزار، کد 3 ،سه میلیون و 550 هزار، کد 4 ،سه میلیون و 100 هزار ، کد 5 سه میلیون و 200 هزار ، کد 6 ، سه میلیون و 100 هزار و کد 7 ،سه میلیون ریال به فروش رسید.
سیم کارت تالیا و ایرانسل نیز مانند روزهای پیش بدون نوسان قیمت در بازار تهران خریدو فروش می شود.
هم اکنون سیم کارت اعتباری تالیا، 400تا 450 هزار ریال و سیم کارت ثابت و اعتباری ایرانسل به ترتیب یک میلیون و 150 هزار ریال و 290 هزار ریال به فروش می رسد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قیمت سیم کارت در بازار غرب تهران کاهش یافت

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول، امروز دربازار غرب تهران کاهش قیمت 50 هزار ریالی داشت .
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا) فعالان بازار، افزایش عرضه سیم کارت در بازار غرب تهران را دلیل اصلی این افزایش قیمت دانستند.
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد 2پنج میلیون و 50هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 750 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 700 هزار ریال ، با کد 5 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 500 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 900 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد 1 پنج میلیون و150 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و200 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد6 ،سه میلیون و 100 هزار ریال و کد 7 سه میلیون و 150 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 400 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت سیم کارت صفر و کارکرده "همراه اول"، امروز دربازار مرکزی تهران 50 هزار ریال افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار بازار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)، کاهش عرضه سیم کارت صفر و کارکرده در بازار مرکز تهران دلیل اصلی این افزایش قیمت اعلام شده است.
قیمت فروش سیم کارت در بازار مرکز تهران، با کد 2 پنج میلیون و 100 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 500 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و600 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 600هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 300 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیو ن و 300 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 250هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 150 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 200 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 200هزار ریال و کد 7 سه میلیون و 50 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 650و 450 هزار ریال به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است .
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

تصویر

موبنا - قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شمال تهران ، امروز با کد 2 پنج میلیون و 250هزار ریال، کد 3 چهار میلیون و 350 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 650 هزار ریال ،کد 5 سه میلیون و 80 هزار ریال،کد 6 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و550 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و250 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 200 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 700 هزار ریال ،با کد 4 سه میلیون و 200 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 250 هزار ریال ، کد 6 نیز سه میلیون و 200 هزار ریال،کد 7 سه میلیون و 100 هزار ریال و کد 8 به قیمت دو میلیون و 950 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 040 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است .
*بازار جنوب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار جنوب تهران،کد 2 پنج میلیون و 250 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 300 هزار ریال ،کد 4 سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 800 هزار ریال و کد 6 سه میلیون و 700 هزار ریال، کد 7 به قیمت سه میلیون و 600 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 100 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 150هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 100 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 200 هزار ریال و کد 7 به قیمت سه میلیون و 100 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 350 هزار ریال است.
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش آنها است.
* بازار مرکز تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار مرکز تهران، با کد 2 پنج میلیون و 100 هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 500 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و600 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 600هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون و 300 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیو ن و 300 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 250هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 150 هزار ریال، کد 5 سه میلیون و 200 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 200هزار ریال و کد 7 سه میلیون و 50 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 650و 450 هزار ریال به بالا است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است .
* بازار شرق تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار شرق تهران با کد 2 پنج میلیون و 50 هزار ریال ، با کد 3 چهار میلیون و 500 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 650 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 600 هزار ریال ، کد 7 به قیمت سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 سه میلیون ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده با کد 1 پنج میلیون و 200 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و 100 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 550 هزار ریال کد 4 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 150 هزار ریال ،کد 6 سه میلیون و 100 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و50 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 600 هزار ریال است.
قیمت فروش سیم کارت صفرو کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 700 و 450 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین 100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
*بازار غرب تهران
قیمت فروش سیم کارت تلفن همراه در بازار غرب تهران با کد 2پنج میلیون و 50هزار ریال ، کد 3 چهار میلیون و 750 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 700 هزار ریال ، با کد 5 سه میلیون و 700 هزار ریال ، کد 6 سه میلیون و 500 هزار ریال ، کد 7 سه میلیون و 500 هزار ریال و کد 8 دو میلیون و 900 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت کارکرده در بازار غرب تهران کد 1 پنج میلیون و150 هزار ریال ، کد 2 چهار میلیون و200 هزار ریال ، کد 3 سه میلیون و 550 هزار ریال ، کد 4 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد 5 سه میلیون و 50 هزار ریال ، کد6 ،سه میلیون و 100 هزار ریال و کد 7 سه میلیون و 150 هزار ریال است .
قیمت فروش سیم کارت صفر و کارکرده اعتباری تالیا به ترتیب 600 و 400 هزار ریال است .
قیمت خرید تمامی سیم کارت های معمولی و اعتباری بین100 تا 150 هزار ریال پایین تر از قیمت فروش است.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵, ۲:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

رکود قیمت سیم کارت همراه اول در بازار تهران

پست توسط DJ.HAMED »

 تصویر 

فعالان بازار سیم کارت در آخرین روز از هفته جاری از ثبات قیمت سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول در پنج منطقه شمال،جنوب، شرق،غرب و مرکز تهران خبر دادند.
به گزارش خبرنگار موبنا، با آغاز واگذاری سیم کارت های ثبت نامی از هفته گذشته قیمت سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول بدون نوسان قیمت در بازار عرضه می شود.
فعالان بازار در این باره می گویند: مدتی است که خریدوفروش سیم کارت صفر و کارکرده همراه اول در پنج منطقه شمال، جنوب،شرق، غرب و مرکز تهران کاهش یافته و به حالت تعادل رسیده است.
هم اکنون میانگین قیمت سيم كارت صفر با كدهاي دو تا هشت به ترتيب پنج میلیون و 500 هزار ریال، چهار میلیون و 700 هزار ریال،سه میلیون و 800هزار ريال، سه میلیون و 800 هزار ریال،سه میلیون و 600هزار ریال،سه میلیون و 400 هزار ریال و سه میلیون ریال به فروش می رسد.
همچنین سیم كارت كاركرده همراه اول در پنج منطقه تهران با کدهای یک تا هشت به ترتیب پنج میلیون و 400 هزار ریال، چهار میلیون و 50 هزار ریال،سه میلیون و 600 هزار ریال،سه میلیون و 100 هزار ریال، سه میلیون و 150 هزار ریال، سه میلیون ریال، دو میلیون و 950 هزارریال و دو میلیون و 700 هزار ریال است.
نرخ فروش كدهای کارکرده فوق نیز به طور میانگین 100 تا 300 هزار ریال بيشتر است.
سيم كارت اعتباري دولتي با كد 0919 نيز 500تا 600هزار ريال خريد و 650 تا 750 هزار ريال به فروش می رسد.
ارسال پست

بازگشت به “خدمات و سرويسهاي مخابراتي”