یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث مرتبط با تاريخ جهان به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, رونین, شوراي نظارت

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط ganjineh »

 اشکنازی  
  از یهودیان هستند که اصلیتی از اروپای شرقی و مرکزی دارند.  

  می‌گویند اکنون بیش از[COLOR=red] ۱۱ میلیون نفر از دودمان اشکنازی در ۶۷ کشور زندگی می‌کنند و ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت یهودیان امروزی را تشکیل می‌دهند.   

 بجز اشکنازی، گروههای دیگر یهودیوجود دارند که از جملهٔ آنها می‌توان به سفاردی (یهودیان اندلس) و میزراهی(یهودیان خاورمیانه) اشاره کرد. در اسراییل امروزی معمولاً به همهٔ غیراشکنازیها، سفاردی گفته می‌شود.  

 بسیاری از غیر اشکنازیهای [COLOR=red]اسراییل اعتقاد دارند که اشکنازیها بر علیه آنها تبعیض نژادی صورت می‌دهند.   اصلیت 

 گمان می‌رود اشکنازی ها در قروناول یا دوم از خاورمیانه به ایتالیا نقل مکان کرده باشند و سپس به اروپایشرقی مهاجرت کرده و همانجا، به گفته دانشمندان، جمعیت آنها در قرن سیزدهممیلادی به شدت رشد کرد. 

  در اروپای مرکزی و شرقی، بسیاری از آنها به[COLOR=red] زبان یدیشی سخن می‌گویند.  
 ّا برخی از محققان مانند آرتورکستلر اعتقاد دارند که اشکنازیان نوادگان یهودیهای خزر هستند که پس ازسقوط امپراطوری خزر در قرن سیزدهم میلادی، به اروپا نقل مکان کردند.  

 [COLOR=red]بر این اساس آنها معتقدند که اشکنازی‌ها با بنی‌اسرائیل رابطه‌ای ندارند.   

 ً طبق برخی تحقیقات ژنتیکی مشخص شد که[COLOR=red] اشکنازی‌ها با مردم شمال غربی خاورمیانه و اطراف کوههای قفقاز ارتباط نزدیک ژنتیکی دارند.   

  امروزه گروهی از محققین، [COLOR=red]اشکنازی‌ها را نوادگان «یاجوج و ماجوج» می‌نامند که ذوالقرنین آنها را در پشت کوههای قفقاز محسور نمود.  

  آنها مهاجرت گسترده‌ٔ اشکنازی‌ها از اروپا را برآورده‌شدنِ [COLOR=red]ابلاغِ حزقیال در تصرفِ اسراییل توسط «یاجوج و ماجوج» می‌دانند.   
<!-- / message --> <!-- sig -->


 در تورات 

  اشکنازی برگرفته از «اشکناز» است که در      قرون وسطی تا به امروز به معنی      است.  

 ّا در[COLOR=red] عبری باستان، «اشکناز» به گروهی از      به خصوص ترکان   اغوز   گفته می‌شد.   

  در      (      )، [COLOR=red]«اشکناز» فرزند     ، نوهٔ      و برادرزادهٔ ماجوج است؛  

  و سپس در      ، «اشکناز» به مناطق نزدیک      و      گفته شده‌است.


 
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط ganjineh »

 [FONT=Verdana]
  
 جنبه مذهبی و اعتقادی یهودیان: 

 [FONT=Verdana]یهودیان به طور کلی به چهار گروه تقسیم می شوند که تنها دو گروه از آنان به نامهای اشکنازی و سفارادی بسیار مهم هستند.  
 [FONT=Verdana]یهودیاناشکنازییا غیرسامی که 82% کل جمعیت یهود را تشکیل می دهند، عنوان یهودیانآلمانیاست که از قرن نهم میلادی به بعد در مورد آنها به کار رفته است ولیبعداًبه کلیه یهودیان اروپایی اطلاق شد.  
 [FONT=Verdana]یهودیانسفارادی،یهودیان شرقی و مدیترانه ای هستند. گروه سوم، یهودیان مصر و عراقهستند کهبه قرائیت معروف می باشند. و گروه چهارم، یهودیان بیت المقدس کهبه حصیدیمشهرت دارند. از این چهار گروه اصلی که بگذریم یهودیان گروههایفرعی نیزمانند یهودیان زردپوست و سیاه پوست مالابار هند و یهودیان کوشینهند ویهودیان حبشه را که به فالاشه موسم هستند نیز می توان نام برد.  

 [FONT=Verdana]درقرناول میلادی گروههایی از ریشه مغولان و ترکان نواحی شمال دریای خزروفنلاندیها که در ناحیه فنلاند کنونی زندگی می کردند به شرق اروپامهاجرتکرده و در همان جا ساکن شدند.  

 [FONT=Verdana]آئین این اقوام بت پرستی بود   [FONT=Verdana]کهتدریجاً با یکدیگر ادغام شدند و بعدها به دین یهود گرویدند و دولتی بهنامدولت خزر تشکیل دادند و پایتخت خود را شهر استراخان که بین مرزهایچکاسلواکی و مجارستان و شمال غرب بوداپست فعلی بود، قرار دادند. اینحکومتیهودی مدت 5 قرن سرپا بود و در قرن نهم میلادی به اوج قدرت خود رسید.اینیهودیان بعداً موفق شدند از قسمت شمال چک اسلواکی عبور کنند و بعد از یک سری جنگهای طولانی در سال 965 میلادی آنجا را تصرف کردند. البته این سه قوم، بعداً شکست خورده و به کشورهای دیگر اروپای شرقی سفر کردند و به تدریج از خاطرها محو گشتند.

  
 [FONT=Verdana]با توجه به این مسأله روشن می شود که ادعای یهودیان مبنی بر اینکه از نسل ابراهیم (ع) و یعقوب هستند به کلی رد می شود زیرا روشن شد که یهودیان کنونی از نسل ترک و مغول و فنلاندی هستند نه از نسل حضرت ابراهیم (ع). بنابراین حق آنها در مالکیت سرزمین فلسطین به کلی از بین می رود.  

 [FONT=Verdana]در قانون اساسی اسرائیل آمده است که هر کس که مادرش یهودی نباشد، یهودی نیست.دررابطه با این موضوع یکی از حاخامهای حیفا نسبت به یهودی بودن یکی ازاعقاببن گورین اعتراض شدید نمود. زیرا آن شخص که یک افسر چترباز بود، ازطرفپدری منسوب به خانواده بن گورین اما مادرش مسیحی بود. این فرد میخواست بایک یهودی ازدواج کند، حاخام مزبور یهودی بودن را غیرقابل اثباتدانست.  
 [FONT=Verdana]بادر نظر گرفتناین عقیده یهودیان، یهودی بودن قبیله ای که در بالا از آنهایاد شد که درابتدا بت پرست بودند و از پدر یهودی به دنیا آمدند امری محال است. طبق مدارک و شواهد موجود نیز حضرت ابراهیم (ع)، ترک، مغول یا فنلاندی نبودهبلکهاز منطقه اور شمال پس طبق اعتقادات مذهبی خود یهودیان، خواست معنوییهودیانبرای بازگشت به فلسطین ممکن است قابل قبول باشد ولی برای آنهامتضمن حقینسبت به سرزمین فلسطین نیست و تنها این خواست توانسته وسیله ایباشد برای بهره کشی و سیاست استعمارگری صهیونیسم.  
 [FONT=Verdana]البته باید اظهار داشت کهعدهزیادی از یهودیان متدین با این کار مخالفت ورزیده اند و بر کارصهیونیستهادر اشغال فلسطین خرده می گیرند و آن را درست و برحق نمی دانندزیرامعتقدند که چنین کاری (حتی برای یهودیان اصلی) مجبور کردن خداوند وبهعبارت دیگر دخالت در کاری است که خداوند خود قول آن را داده است و خودبایدبه انجامش برساند.  

 [FONT=Verdana]لرد سید نهام در این باره می گوید:  
 [FONT=Verdana]"ممکناست ما باآرزوهای معنوی پیروان الهی برای بازگشت به منطقه کوچکی که مدتزمان محدودتحت حکومت آنان بوده کاملاً موافق باشیم، ولی قبولهرگونهحقی نسبت به سرزمین مقدس برای یهودیان قرن 19 تا 20 که اکثراً ازاعقابیهودیان متوطن در اورشلیم نیستند، جداً غیرممکن است.""  
 [FONT=Verdana]درخصوص اقوالمذهبی صهیونیستها که استدلال می کنند تسلط بر فلسطین ناشی ازحقی است کهپروردگار در مورد بازگشت اخلاف حضرت ابراهیم (ع) و قوم یهود بهاین سرزمینبه آن حضرت داده است باید گفت عربهانیز همانندیهودیان از اعقاب و اخلاف حضرت ابراهیم (ع) هستند و بنابرایناگر چنینقولی راست می بود، پروردگار قبلاً به قول خود عمل کرده و سرزمینفلسطین رابه عربهای فلسطینی که بنابر اقوال مذهبی از بازماندگان حضرتابراهیم (ع)هستند تفویض کرده بود.  
 [FONT=Verdana] از سویی دیگر "یهودی بودن" با "موسوی بودن" و "یهودی مذهب بودن" دو چیز متفاوت است.  
 [FONT=Verdana]گروهی که اکنون در اسرائیل گرد آمده اند تنها یک خصوصیت مشترک دارند و آن یهودی مذهب بودن است و نه یهودی بودن.

  
 [FONT=Verdana]از مجموعه دیدگاههای [COLOR=royalblue]صاحب نظران مسائل تاریخی و کارشناسان امور حقوقی و روابط بین الملل، بعد از بررسی ادعای حق تاریخی یهود بر فلسطین چندین نتیجه به دست آمده است که عبارتند از:   

 [FONT=Verdana]1-[COLOR=royalblue]قبایل عبری مانند بسیاری از قبایل دیگر که برای زندگی به فلسطین مهاجرت کردند با قصد و اراده قبلی وارد آنجا شدند و حکومت یهودی که در سه هزار سال پیش در آنجا تشکیل دادند مدت بسیار کوتاهی برپا بود.   

 [FONT=Verdana]2-پیش از ورود قبایل عبری به فلسطین، [COLOR=royalblue]قبایل دیگری در آنجا زندگی می کردند و ساکنان اصلی آن کنعانیان بودند که پیوسته استقرار داشتند و از نژاد سامی (عرب) بودند. مذهب و آئین ساکنان فلسطین در دوره امپراتوری روم و بیزانس، مسحیتبود و این امر در هیچ یک از امور آن تأثیر نگذاشت و تغییری در معادلات آنبه وجود نیاورد. به تبع آن، خصوصیت عربی بودن آن نیز حفظ شد. بعد از سقوطامپراتوری بیزانس و فتوحات مسلمانان در قرن هفتم میلادی بیشتر ساکنانفلسطین مسلمان شدند و اقلیت مسیحی و یهودی، با حفظ هویت عربی خود، در زیرحکومت اسلامی، آرام و آزاد در کنار یکدیگر زندگی می کردند.   

 [FONT=Verdana]3- مردم یهودی مذهب که در اسرائیل اسکان یافته اند [COLOR=royalblue]فاقد ویژگی های یک ملت هستند و به عبارت دیگر جامعه اسرائیل از افراد یک ملت واحد تشکیل نشده است و اسرائیلی ها یک ملت نیستند که صهیونیستها برای توجیه ادعای خود برفلسطین بدان تمسک جسته اند.   
 [FONT=Verdana] بنابراین با توجه به اینکه از [COLOR=royalblue]دو هزار سال پیش، تمامی پیوندهای مردم یهود از سرزمین فلسطین گسسته شده و با توجه به مطالب قبل، اسرائیل نمی تواند با تمسک به مسائل تاریخی و مذهبی از طریق قانونی و معتبر به حقوق تاریخی خود برسد.   

 [FONT=Verdana]اگر این کار میسر بود، [COLOR=royalblue]عربها نیز با استناد به اینکه قبلاً حدود 8 قرن بر اسپانیا حکومت کرده اند باید ادعای تملک بر این کشور داشته باشندیا ایرانیان، چون مدائن (که حالا در عراق قرار دارد) پایتخت ساسانیان بودهاست، باید برعراق ادعای مالکیت تاریخی بکنند. اما علاوه بر اینها در مسائلحقوقی بین الملل این گونه دعاوی هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.   
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط ganjineh »

  [FONT=Times New Roman]اشکنازی [COLOR=#cc0000][COLOR=black]ها  نوادگان «یاجوج و ماجوج»     [FONT=Times New Roman]
یاجوج و ماجوج نام قومی در ادیان [COLOR=darkred][COLOR=blue][COLOR=darkred]یهودیت  ، [COLOR=darkred]مسحیت  و [COLOR=darkred]اسلام   است، که [COLOR=darkred][COLOR=blue][COLOR=darkred]درقرآن    و [COLOR=darkred]تورات   درباره آنها ذکر شده‌است.

در [COLOR=darkred]تورات  در [COLOR=darkred]کتاب  [COLOR=darkred]حزقیل  فـصـل سـی و هـشـتـم و فـصـل سـی و نـهـم، و در کـتـاب [COLOR=darkred]رویای  [COLOR=darkred]یوحنا  فـصـل بیستم، از آنها به عنوانگوگ و ماگوگیاد شده است، که معرب آن یاجوج و ماجوج می‌باشد. از مجموع گفته های توراتاستفاده مـی شـود کـه ماجوج یا یاجوج و ماجوج، گروه یا گروه های بزرگیبودند که در دوردست ترین نقطه شمال آسیا زندگی داشتند مردمی جنگجو و غارتگر بودند. بـعـضـی مـعـتـقـدنـد ایـن دو کـلمـه عـبـری اسـت، ولی در اصل از زبان یونانی به عبری منتقل شده.
در قرآن در دو سوره از یاجوج و ماجوج سخن به میان آمده است، اول در سوره کهف آیات ۹۳ تا ۹۸، و دیگربار در سوره انبیاء آیه[FONT=Verdana] ٔ  ۹۶. آیـات قـرآن بـه خـوبـی گـواهی می‌دهند که این دو نام متعلق به دو قبیله وحشی خونخوار بوده است، که مزاحمت شدیدی برای ساکنان اطراف مرکز سکونت خود داشته اند. 
دلایل فـراوانـی از تـاریـخ در دسـت اسـت کـه در مـنـطـقـه شـمـال شـرقـی زمـیـن در نواحی مغولستان در زمانهای گذشته گویی چشمه جوشانی از انـسـان (ظاهراً اقوام بدوی [COLOR=red]تاتار )وجـود داشـتـه است. مـردم ایـن مـنـطـقه به سرعت زاد و ولد می‌کردند، و پساز کثرت و فـزونـی بـه سـمـت شـرق یـا جـنـوب سـرازیـر مـی شـدنـد، وهـمـچـون سـیـل روانی این سرزمینها را زیر پوشش خود قرار می‌دادند، وتدریجا در آنجا ساکن می‌گشتند. برای حرکت سیل آسای این اقوام، دورانهایمختلفی در تاریخ آمده است، که یکی از آنها دوران هجوم این قبایل [COLOR=red]وحشی  در[COLOR=#cc0000] قرن چهارم میلادی  بود. در قرن دوازدهم میلادی هجومی به سـرپـرسـتـی چنگیزخان بر ممالک اسلامی صورت گرفت و بسیاری از شهرها از جمله بغداد ویران شـدنـد.
اخیراً طبق برخی تحقیقات ژنتیکی مشخص شد که اشکنازی‌ها بامردم شمال غربی خاورمیانه و اطراف کوههای قفقاز ارتباط نزدیک ژنتیکیدارند. به همین علت برخی از محققان مانند [COLOR=darkred]آرتور کستلر  دارند که اشکنازیان نوادگان یهودیهای خزر هستند که پس از سقوطامپراطوری خزر در قرن سیزدهم میلادی، به اروپا نقل مکان کردند. بر ایناساس آنها معتقدند [COLOR=#cc0000]اشکنازی ها نوادگان «یاجوج و ماجوج» هستند که [COLOR=red]ذوالقرنین  آنها را در پشت کوههای [COLOR=red]قفقاز  محسور نمود.  آنها مهاجرت گسترده‌[FONT=Verdana] ٔ  اشکنازی‌ها از اروپا را دلیل براین علت می دانند.    
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط ganjineh »

ازیاجوج و ماجوج در کتاب عهد عتیق نیز نام برده شده. در[COLOR=darkred] اصحاح دهم از سفر تکوین تورات
«اینان فرزندان دودمان نوح اند: سام و حام و یافث که پس از طوفان برای هر یک فرزندانی شد، فرزندان یافث عبارت بودند از جومر و [COLOR=darkred]ماجوج و مادای و باوان و نوبال و ماشک و نبراس». 
در[COLOR=darkred] کتاب حزقیال اصحاح سی و هشتم آمده: «خطاب سخن رب به من شد که می گفت: ای فرزند آدم روی خود متوجه جوج سرزمین ماجوج رئیس روش ماشک و نوبال، کن، و نبوت خود را اعلام بدار و بگو آقا و سید و رب این چنین گفته: 
ای [COLOR=darkred]جوجرئیس روش ماشک و نوبال، علیه تو برخاستم، تو را برمی گردانم و دهنه‌هاییدر دو فک تو می کنم، و تو و همه لشکرت را چه پیاده و چه سواره بیرون میسازم، در حالی که همه آنان فاخرترین لباس بر تن داشته باشند، و جماعتیسترگ و با سپر باشند همه شان شمشیرها به دست داشته باشند، فارس و کوش وفوط با ایشان باشد که همه با سپر و کلاه خود باشند، و جومر و همه لشکرش وخانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشکرش شعبه‌های کثیری با تو باشند».  
می گوید: «به همین جهت ای پسر آدم باید ادعای پیغمبری کنی و به [COLOR=darkred]جوج بگویی سید رب امروز در نزدیکی سکنای شعب اسرائیل در حالی که در امن هستند چنین گفته: آیا نمی‌دانی و از محلت از بالای شمال می آیی». 

در[COLOR=darkred] اصحاح سی و نهم داستان پیشین را دنبال نموده می گوید: «و تو ای پسر آدم برای جوج ادعای پیغمبری کن و بگو سید رب اینچنین گفته: اینک من علیه همراه ‌ای جوجای رئیس روش ماشک و نوبال و اردک و اقودک، و تو را از بالاهای شمال بالامی برم، و به کوه‌های اسرائیل می آورم، و کمانت را از دست چپت و تیرهایترا از دست راستت می زنم، که بر کوه‌های اسرائیل بیفتی، و همه لشکریان وشعوبی که با تو هستند بیفتند، آیا می خواهی خوراک مرغان کاشر از هر نوع ووحشیهای بیابان شوی؟ بر روی زمین بیفتی؟ چون من به سخن سید رب سخن گفتم، وآتشی بر ماجوج و بر ساکنین در جزائر ایمن می فرستم، آنگاه است که می‌دانند منم رب ...». 

در [COLOR=darkred]خواب یوحنا در اصحاح بیستممی گوید: «فرشته‌ای دیدم که از آسمان نازل می شد و با او است کلید دوزخ وسلسله و زنجیر بزرگی بر دست دارد، پس می‌گیرد اژدهای زنده قدیمی را کههمان ابلیس و اهریمن باشد، و او را هزار سال زنجیر می‌کند، و به جهنمش میاندازد و درب دوزخ را به رویش بسته قفل می‌کند، تا دیگر امتهای بعدی راگمراه نکند، و پس از همه شدن هزار سال البته باید آزاد شود، و مدت اندکیرها گردد». آنگاه می گوید: «پس وقتی هزار سال تمام شد اهریمن از زندانشآزاد گشته بیرون می‌شود، تا امتها را که در چهار گوشه زمینند جوج و ماجوجهمه را برای جنگ جمع کند در حالی که عددشان مانند ریگ دریا باشد، پس برپهنای گیتی سوار شوند و لشکرگاه قدیسین را احاطه کنند و نیز مدینه محبوبهرا محاصره نمایند، آنگاه آتشی از ناحیه خدا از آسمان نازل شود و همه شانرا بخورد، و ابلیس هم که گمراهشان می کرد در دریاچه آتش و کبریت بیفتد، وبا وحشی و پیغمبر دروغگو بباشد، و به زودی شب و روز عذاب شود تا ابد الابدین». 
از این قسمت که نقل شده بهره گیری می‌شود که [COLOR=darkred]«ماجوج» و یا «جوج و ماجوج» امتی و یا امتهائی سترگ بوده اند، و در قسمت‌های بالای شمال آسیا از آبادیهای آن روز زمین می زیسته اند، و مردمانی جنگجو و سرشناس به جنگ و تاراج بوده اند. 


منبع:گنجینه الهی
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
New Member
پست: 8
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۷ مهر ۱۳۸۸, ۶:۴۸ ب.ظ
محل اقامت: Isfahan
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 5 بار

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط turboratur »

آیا آریایی ها همان یاجوج و ماجوج نبودند ؟ :-O
Senior Poster
Senior Poster
پست: 739
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸, ۲:۲۶ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 326 بار
سپاس‌های دریافتی: 1085 بار

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط HITMAN_KU »

نمیدونم ربط دادن یهودیان خزری به ترکان دیگه چه صیغه ایی از ترک گراییست؟برای بار چندم این مطلبو میگم حضور ترکان در قفقاز از زمان ایلخانیان آغاز شده.و تا پیش از حمله مغول این ناحیه کاملا ایرانی بوده کما اینکه هم اکنون اقوام ارمنی و گرج و تالش آن منطقه آریایی هستند.و صد البته آذربایجانیها هم که رو سر ما جادارن اما این تبلیغاتی که همه جهان از اولش ترک بوده مال کمونیستهای سایق شوروی بوده که ذاتی اصلا ضد ایرانی دارند
Senior Poster
Senior Poster
پست: 739
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸, ۲:۲۶ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 326 بار
سپاس‌های دریافتی: 1085 بار

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط HITMAN_KU »

در مورد خزرها تا اونجاییکه من میدونم یهودیانی روس نژاد و غیر عبرانی بودند.و به این دلیل دین یهود را انتخابب کرده بودند که نمی خواستند مسیحی یا زرتشتی باشند تا زیر چتر 2 امپراطوری بزرگ ایران و روم نروند.البته بعدها به مرور از شمال قفقاز به داخل اروپا مهاجرت کردند.که به نظر این فرضیه که یهودیان اروپا از این طایفه اند درست می آید.از اسنادی که از آنها باقیمانده نشان میدهد که خود اینان از نام دریای کاسپین استفاده می کردند.
Senior Poster
Senior Poster
پست: 739
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸, ۲:۲۶ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 326 بار
سپاس‌های دریافتی: 1085 بار

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط HITMAN_KU »

دوستان بد نیست به اشعار قطران تبریزی مراجعه کنند که در زمان ورود ترکان به آذربایجان و قفقاز سروده شده خود بهترین سند برادعای این جانب است
New Member
پست: 8
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۷ مهر ۱۳۸۸, ۶:۴۸ ب.ظ
محل اقامت: Isfahan
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 5 بار

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط turboratur »

البته باید بگم که مفهوم " ترک " خیلی پیچیده است . چون در طول تاریخ اقوام و نژادهای خیلی مختلف و متفاوتی بودند که به اونها ترک اطلاق شده است و حتی امروز هم ترک ها نژاد و تیپ و قیافه کاملاً متفاوتی دارند . مانند : خزرها ، قرقیز ها ، آوارها ، اویغور ها ، ترکمن ها ، یاقوت ها ، ترکان ترکیه ، ترکان مولداوی ، تاتار ها ، اوزبک ها ، قشقایی ها ، بیات ها ، خلج ها ، قبچاق ها و ... . جالب اینجاست که طبق بررسی های ژنتیکی این اقوام ارتباطی باهم ندارند ( حتی برخی خویشاوند خیلی دور هم نیستند ) و نکته جالب دیگه اینکه اکثر این اقوام مدعی ترک برخلاف پندار مشخصه های ژنتیکی اروپایی ها ( R1b , I ) و آریایی ها ( R1a1 ) را نشان می دهند . ( ترکمن ها بیشترین مقدار R1b و قرقیز ها بیشترین مقدار R1a1 و تاتار ها بیشترین مقدار R1a1 , I , اویغور ها R1b ,R1a1 , J2 و . . . را نشان می دهند ) . ترکان تقریباً خیلی خیلی کم مشخصه های ژنتیکی مغولها ( C )و چینی ها ( O ) و شرقی ها رو نشان می دهند .
حالا ترک ها چه کسانی هستند ؟!
من جواب این سوال را پیدا نکردم !!! :-x
New Member
پست: 2
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۸, ۹:۰۳ ب.ظ

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط akakak »

متاسفانه هر كجا اسمي از ترك برده ميشه عكس العمهاي جالبي ديده نميشه حتي يك بررسي با بناي تاريخي حالا هر كي هر چي ميخواد بگهتصویر
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 45
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۸, ۹:۰۰ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 10 بار

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط زیم »

ما ترک هستیم ایرانی ام هستیم برای ایران میمیریم
ترکیم اما ایدز که نداریم..............
کاسپین ریشش از کلمه قزوین میاد دیگه نه
Junior Poster
Junior Poster
پست: 188
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۷, ۱۲:۰۸ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 40 بار

Re: یهودیان ِ «اشکنازی» = «نوادگان یاجوج و ماجوج» و «ترکان آغوز

پست توسط پارس3000 »

اون دوستمون که گفت اریا یی همونه یاجوج وماجوجه اقا جان به چهره خورشید نمیشه خاک پاشید در مورد dna من هم مدتهاست حیرونم که چند درصد از اذریها اریایی و بقیه مهاجر هستند بحث اختلاط نزادی و ورود انبوه کلمات ترکی و مغولی رانباید از یاد برد
ارسال پست

بازگشت به “تاريخ جهان”