اندیشه های زرین نیچه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث مرتبط با فلسفه به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, شوراي نظارت

Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

   
آنچه اهمیت دارد،این نکته است که هیچ فیلسوف بزرگی تازمان او نتوانسته است چنین جهان پس ازخویش راتحت تاثیر قراردهد.این فیلسوف و اندیشمند بزرگ آلمانی درزمان خویش،فیلسوفی نا به هنگام بود و خودش نیز باور داشت که سال ها طول خواهد کشید تا دیگران سخنان اورا دریابند.
ازاین رو،درقرن بیستم شاهد آن بودیم که فیلسوفان دانشگاهی و و حتا حکومت های غربی،این سخنان رابه میل خویش تفسیر کرده اند وازاوفیلسوفی ساخته اند باب میل خویش.دلیل تفسیرهای گوناگون وگاه متضاد و پرتناقض،زبان نیچه است.این زبان«فریبا و فریبنده که آدمی باآن برسر هرچیز می رقصد»،وجه تمایز این فیلسوف ازدیگران شده است.
بی تردید درسیر آثار نیچه،این زبان نیز دستخوش تحول گردیده است،برای مثال از کتاب انسانی،بسیار انسانی،به بعد گرایشی خاص رادراین آثار می بینیم.منظور آن میل به هدیه دادن و پرتوافشانی همانند خورشید است،زیرا تنها اختران بی هیچ چشمداشتی نور به همه جا می پراکنند و انتظاری ازدیگران ندارند.این ذره های نور را می توان به تعبیری همان هدیه ی اختران دانست و فیلسوف نیز هدیه ای نیک تر ازسخن خویش ندارد.
حال برای آنکه همگان ازاین سخن بهره مند شوند،باید شیوه ای رابرگزید که کوتاه،تاثیرگذار و به یادماندنی باشد.بهترین قالب سخن برای دستیابی به چنین هدفی،گزیده گویی است،زیرا اختصار و کوتاهی آن خواننده را شگفت زده خواهد کرد.

(بخشی از مقدمه دکتر سید سعید فیروز آبادی بر اندیشه های زرین نیچه)

اندیشه های زرین نیچه(ترجمه و گرداوری دکتر سعید فیروز آبادی.تهران.1387)
[External Link Removed for Guests]
حقیقت
WAHRHEIT
شکار- آن یکی درحال شکار حقیقت های پسندیده است و آن دیگری حقیقت های ناپسندیده.اما اولی لذت بیشتری از شکار می برد تااز حاصل شکار.
(سپیده دم،396)
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

   

جان بردبار می پرسد:سنگین چیست؟ و همانند شتر زانو می زند و می خواهد باری نیک بر پشتش گذارند.
(چنین گفت زرتشت،کتاب اول)
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

   
می خواهم یک بار برای همیشه از بسیاری چیزها بی خبر باشم. - حکمت شناخت را هم محدود می کند.
(غروب بتان،5)
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

   

آیا ممکن است خر تراژیک باشد؟ - آن که زیر باری نابود شود که نه توان حمل آن را دارد و نه پایین انداختن آن؟.... این همان فیلسوف است.
(غروب بتان،11)
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

   

پیروان حقیقت. - تنها آن هنگام که بازگویی حقیقت خطرناک است،کمترین پیروان را ندارد،بلکه هربارکه کسالت نیز مطرح می شود،چنین است.
(انسانی،بسیار انسانی،ج506،1)
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

بنام خدا

ضرورت اجتناب ناپذیر. - ضرورت اجتناب ناپذیر،امری است که انسان در طی زندگی خود در می یابد که نه اجتناب ناپذیر بوده است و نه ضروری.
(انسانی،بسیارانسانی،ج514،1 )
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

بنام خدا
[FONT=Times New Roman]  تجربه. -   نابخردی هر امری دلیلی برای ردّ هستی آن نیست،بلکه شرطی برای وجود آن است.
(انسانی،بسیار انسانی،ج515،1) Aus der erfahrung.-Die Unvernunft einer Sache ist kein grund gegen ihr Dasein,vielmehr eine Bedingung  
 , Allzumenschliches I, 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

بنام خدا
[FONT=Times New Roman]  -  [FONT=Times New Roman]   اکنون کسی به دلیل حقایق مهلک نمی میرد،زیرا پادزهرهای بسیاری وجود دارد.  
(انسانی،بسیارانسانی،ج516،1) Wahrheit - Niemand stribt jetzt an tidlichen Wahrheiten:es gibt zu viele Gegengifte
menschliches I, 516 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

بنام خدا
[FONT=Times New Roman]حقیقت به مثابه جادوگر   [FONT=Times New Roman]اشتباه سبب شد که از حیوان انسان پدید آید.آیا حقیقت این قدرت را دارد تا دگرباره از انسان حیوانی را پدید آورد. 
(انسانی،بسیارانسانی،ج519،1)
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

بنام خدا
[FONT=Times New Roman]مهم تر   [FONT=Times New Roman]امری نا مشخص و پیچیده را مهم تر از امری مشخص و ساده می دانیم. 
(انسانی،بسیارانسانی،ج532،1)  - Man nimmt die unerkljrte dunkle Sache wichtiger als die erkljrte  
[FONT=Times New Roman]  Allzumenschliches I,  
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

 [FONT=Courier New]بنام   [FONT=Times New Roman]در ردّ خیال پردازان -  [FONT=Times New Roman]خیال پرداز حقیقت را نزد خویش انکار می کند و دروغگو این کار را فقط نزد دیگران انجام می دهد. 
[FONT=Times New Roman](انسانی ،بسیار انسانی، ج 2،1،6) 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: اندیشه های زرین نیچه

پست توسط Mardaviz »

   [FONT=Times New Roman]حقیقت ایزدی کنار خویش نمی خواهد -  [FONT=Times New Roman]باور به حقیقت با شک به تمام حقیقت های باور شده تا آن زمان آغاز می گردد. 
(انسانی،بسیارانسانی،ج 2،1،20)
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
ارسال پست

بازگشت به “فلسفه”